2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

11.12.2022 00:38

INVESTMENT PRIORITY FOR SUSTAINABLE RECOVERY

[2. Economic sciences]

Author:  Tetiana Skab, Fourth-Year Student, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine; Olga Tsapko-Piddubna, Department of International Economic Analysis and Finance, Ivan Franko National University of Lviv

Open topic »

10.12.2022 15:53

COMPANY MANAGING METHODS IN A CRISIS FOR SUPPORT AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY BRAND

[2. Economic sciences]

Author: Adam Jasnikowski, Ph.D, student, Sumy State University, Sumy, Ukraine, Fundacja “EUROWEEK”, Bystrzyca Kłodzka, Poland; Anna Rosokhata, Ph.D. in Economics, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Sumy State University, Ukraine

Open topic »

08.12.2022 01:23

FEATURES OF MODELING BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE

[2. Economic sciences]

Author: Bondarenko Liudmyla Anatoliivna, PhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic"; Semenov Volodymyr Serhiiovych, Student of the Department of Tourism and Economics of NTU "Dnipro Polytechnic", Ukraine, Dnipro city

Open topic »

09.12.2022 11:45

ЕКОТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Yuliia Teres, Ph.D. researcher, Marius Jakulis Jason Foundation Scholar, Faculty of Economics and Business Administration, Vilnius University, Vilnius, Lithuania

Open topic »

11.12.2022 00:50

СТАН ПРОЯВУ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Алексєєнко Інна Іллівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Open topic »

08.12.2022 18:29

УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Бабенко Станіслав Ігорович, здобувач, ОПП «Бізнес-логістика», ДУІТ, м. Київ

Open topic »

13.12.2022 22:28

БАНКІВСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

[2. Economic sciences]

Author: Бабич Ліна Олегівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

11.12.2022 00:01

ПРОСТОРОВА ТА ГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бауліна Софія Генадіївна, магістрантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

06.12.2022 17:29

СУЧАСНІ ПІДХОДИ МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ ВІД НЕЗАКОННИХ ВИРУБОК

[2. Economic sciences]

Author: Величко Софія Дмитрівна, студентка, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Гребень Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Open topic »

08.12.2022 01:45

РИНОК ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

[2. Economic sciences]

Author: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та митної справи, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна; Поснік Марія Юріївна, магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Україна

Open topic »

09.12.2022 11:34

КОУЧИНГ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[2. Economic sciences]

Author: Гудзь Марина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Педченко Володимир Сергійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

10.12.2022 16:35

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДІДЖИТАЗАЦІЇ, ТЛУМАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Дрозд Максим Олександрович, аспірант, Академія праці, соціальних відносин та туризму, м. Київ, Україна

Open topic »

05.12.2022 10:46

ПРЯМЕ ОПОДAТКУВAННЯ В УКРAЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ AСПЕКТ

[2. Economic sciences]

Author: Зубок Катерина Вікторівна, студентка ФМОІТ, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

08.12.2022 18:58

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ CИСТЕМИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Козюра І. В., доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна; Букань О. П., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Open topic »

04.12.2022 17:37

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса; Витяганець Інна Миколаївна, здобувач вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024