1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

04.07.2023 09:42

INTERMITTENT DEMAND FORECASTING WITH ADAPTIVE BIAS CORRECTION BASED ON THE MODIFIED CORSTON METHOD

[1. Information systems and technologies]

Author: Leonid Lyubchyk, Dr. Sc., Professor, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine; Galyna Grinberg, Ph.D., Associate Professor, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine

Open topic »

03.07.2023 22:05

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН УНІВЕРСИТЕТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баланюк Ігор Іванович, студент, Заклад вищої освіти “Університет Короля Данила”

Open topic »

05.07.2023 23:32

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ГОЛОСОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бондаренко Максим Едуардович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Іващенко Георгій Станіславович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

08.07.2023 16:27

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ ГІДРОЕКОБЕЗПЕКОЮ ПРИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ВУГЛЕВИДОБУТКУ І ЗГОРТАННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ ШАХТНИХ ПОЛІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Власов Владислав Сергійович, здобувач наукового ступеня, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

10.07.2023 12:39

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гресь Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Косован Василь Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, викладач інформатики, Чернівецький ліцей № 1, м. Чернівці

Open topic »

03.07.2023 22:44

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

[1. Information systems and technologies]

Author: Дубук Василь Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Павенська Анна-Марія Володимирівна, студентка магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Онішечко Ірина Олегівна, студентка магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

04.07.2023 10:06

МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дудіч Віктор Володимирович, студент 4 курсу факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Open topic »

08.07.2023 16:33

МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ У БАГАТОВИМІРНИХ ЧАСОВИХ РЯДАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Здорик Нікіта Вікторович, аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Іващенко Георгій Станіславович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

22.06.2023 11:47

ДЕРЕВО РІШЕНЬ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗАВДАНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Слатвінська Валерія Миколаївна, асистент кафедри кібербезпеки, Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса

Open topic »

03.07.2023 22:20

РОЗРОБКА КАТАЛОГУ АВТОРСЬКИХ ТУРІВ З ПОДОРОЖЕЙ ПО СВІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ

[1. Information systems and technologies]

Author: Степанюк Святослав Олегович, студент, Заклад вищої освіти “Університет Короля Данила”

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024