2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

01.04.2022 22:38

DIGITAL TECHNOLOGIES AND ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESSES

[2. Economic sciences]

Author: Kravchenko S.A., Sc.D., professor, Leading Researcher of the Department of Entrepreneurship, Cooperation and Agro-Industrial Integration, NSC “Institute of Agrarian Economics” NAAS, Ukraine, Kyiv; Bеzhenar I.M., Ph.D., docent, Senior Researcher of the Department of Entrepreneurship, Cooperation and Agro-Industrial Integration, NSC “Institute of Agrarian Economics” NAAS, Ukraine, Kyiv

Open topic »

01.04.2022 22:46

COMPETITIVENESS OF SMALL ENTERPRISES IN THE DIGITAL ECONOMY AND INSTITUTIONALIZATION OF BUSINESS

[2. Economic sciences]

Author: Kravchenko S.A., Sc.D., professor, Leading Researcher of the Department of Entrepreneurship, Cooperation and Agro-Industrial Integration, NSC “Institute of Agrarian Economics” NAAS, Ukraine, Kyiv; Malik L.M., Ph.D., docent, Leading Researcher of the Department of Entrepreneurship, Cooperation and Agro-Industrial Integration, NSC “Institute of Agrarian Economics” NAAS, Ukraine, Kyiv

Open topic »

04.04.2022 14:27

ANALYSIS OF INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS ON THE USE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING AS AN INFORMATION SOURCE FOR TAX RISKS ASSESSMENT

[2. Economic sciences]

Author: Nikolenko Larysa, Ph.D., associate professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv; Kryshtopa Iryna, Sc.D., professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Open topic »

06.04.2022 16:11

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Банашко Ольга Олександрівна, студентка 2 курсу, кафедра менеджменту, фінансів банківської справи та страхування, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Open topic »

14.02.2022 20:57

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Макарович Вікторія Костянтинівна, к.е.н, доцент, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегове; Матяшовська Беата Олександрівна, заступник декана факультету інформаційних технологій, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

Open topic »

06.04.2022 14:16

ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Мосій Ольга Бориславівна, кандидат економічних наук, доцент, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Open topic »

04.04.2022 12:58

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Терещенко Артем Миколайович, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Державний торговельно-економічний університет, Київ

Open topic »

28.03.2022 18:03

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

[2. Economic sciences]

Author: Ушакова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, Кардаш Дмитро Олегович, здобувач освіти, Кохно Юрій Олегович, здобувач освіти, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Рівненський інститут

Open topic »

04.04.2022 14:47

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Федуняк Ігор Осипович, кандидат економічних наук, доцент, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Тернопільська обл.

Open topic »

21.02.2022 17:01

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Швець Каріна Ігорівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

31.03.2022 16:36

СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ

[2. Economic sciences]

Author: Швець Каріна Ігорівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)

Date of conference

10 вересня 2024

Remaining time to start conference 50

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)
10-09-2024