2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

15.02.2024 12:03

DIGITAL CREATIVE INITIATIVES TO SUPPORT UKRAINIAN ENTREPRENEURS DURING THE WAR

[2. Economic sciences]

Author: Oksana Malynka, PhD., Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Administrative Assistant to the Executive Vice President, United American Marketing Corp. Oak Brook, Illinois, USA

Open topic »

26.01.2024 12:40

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В РОЗРІЗІ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

[2. Economic sciences]

Author: Бежан Олег Андрійович, аспірант, кафедра обліку і фінансів факультет інформаційних технологій та економіки, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

Open topic »

15.02.2024 12:44

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Economic sciences]

Author: Вороний Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Гжицького, м. Львів

Open topic »

05.02.2024 14:26

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

[2. Economic sciences]

Author: Габор Володимир Семенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Федуняк Ігор Осипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Open topic »

02.02.2024 13:28

«БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» (підприємство АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»)

[2. Economic sciences]

Author: Дуб Ольга Анатоліївна, магістрантка 2 курсу кафедри фіскального адміністрування факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету, м. Ірпінь, Україна

Open topic »

31.01.2024 16:13

КОНТРОЛІНГ Є ПІДХОДОМ ДО СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Economic sciences]

Author: Заболотна Олена Степанівна, PhD, доцент, Одеський національний технологічний університет

Open topic »

06.02.2024 16:11

ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

[2. Economic sciences]

Author: Краліч Євген Робертович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

05.02.2024 14:09

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АУДИТІ

[2. Economic sciences]

Author: Нежид Юлія Степанівна, доктор філософії з менеджменту, старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

Open topic »

06.02.2024 15:51

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У БІЗНЕCІ

[2. Economic sciences]

Author: Олексієнко Михайло Михайлович, магістрант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Open topic »

31.01.2024 16:45

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ

[2. Economic sciences]

Author: Погорєлова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

Open topic »

09.02.2024 17:04

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Романовська Анна Володимирівна, аспірант Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; Величко Вікторія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Open topic »

26.01.2024 14:45

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Тимчик Артем Михайлович, аспірант, кафедра екологічного менеджменту та підприємництва, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024