2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

15.02.2024 12:03

DIGITAL CREATIVE INITIATIVES TO SUPPORT UKRAINIAN ENTREPRENEURS DURING THE WAR

[2. Economic sciences]

Author: Oksana Malynka, PhD., Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Administrative Assistant to the Executive Vice President, United American Marketing Corp. Oak Brook, Illinois, USA

Open topic »

26.01.2024 12:40

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В РОЗРІЗІ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

[2. Economic sciences]

Author: Бежан Олег Андрійович, аспірант, кафедра обліку і фінансів факультет інформаційних технологій та економіки, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

Open topic »

15.02.2024 12:44

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Economic sciences]

Author: Вороний Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Гжицького, м. Львів

Open topic »

05.02.2024 14:26

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

[2. Economic sciences]

Author: Габор Володимир Семенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Федуняк Ігор Осипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Open topic »

02.02.2024 13:28

«БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» (підприємство АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»)

[2. Economic sciences]

Author: Дуб Ольга Анатоліївна, магістрантка 2 курсу кафедри фіскального адміністрування факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету, м. Ірпінь, Україна

Open topic »

31.01.2024 16:13

КОНТРОЛІНГ Є ПІДХОДОМ ДО СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Economic sciences]

Author: Заболотна Олена Степанівна, PhD, доцент, Одеський національний технологічний університет

Open topic »

06.02.2024 16:11

ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

[2. Economic sciences]

Author: Краліч Євген Робертович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

05.02.2024 14:09

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АУДИТІ

[2. Economic sciences]

Author: Нежид Юлія Степанівна, доктор філософії з менеджменту, старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

Open topic »

06.02.2024 15:51

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У БІЗНЕCІ

[2. Economic sciences]

Author: Олексієнко Михайло Михайлович, магістрант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Open topic »

31.01.2024 16:45

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ

[2. Economic sciences]

Author: Погорєлова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

Open topic »

09.02.2024 17:04

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Романовська Анна Володимирівна, аспірант Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; Величко Вікторія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Open topic »

26.01.2024 14:45

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Тимчик Артем Михайлович, аспірант, кафедра екологічного менеджменту та підприємництва, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024