2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

05.06.2024 14:57

ТАКТИКА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОГО ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Бондаренко Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Баліцька Дар'я Миколаївна, студентка 4 курсу, група 242-20-1, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

05.06.2024 14:50

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОСТРАЖДАЛИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бондаренко Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Чаус Владислав Андрійович, студент 4 курсу, група 242-20-1, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

06.06.2024 11:48

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

[2. Economic sciences]

Author: Габінет Василь Сергійович, студент, ПЗВО «Харківський технологічний університет «Шаг», м. Харків

Open topic »

13.06.2024 13:59

ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Economic sciences]

Author: Коба Олена Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,м. Полтава

Open topic »

10.06.2024 19:16

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Кордзая Натела Ревазівна, доктор економічних наук, професор, Одеський національний технологічний університет, м. Одеса

Open topic »

12.06.2024 17:46

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ХС ГРУП

[2. Economic sciences]

Author: Кузнецова Наталія Олександрівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Open topic »

12.06.2024 18:21

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В НЕ-ТЕХНІЧНИХ ВІДДІЛАХ КОМПАНІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Кукуяшний Ярослав Андрійович, магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

05.06.2024 23:22

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Нагаєва Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Державний біотехнологічний університет, м. Харків; Габріелян Гліб Левонович, здобувач ОКР «бакалавр», Державний біотехнологічний університет, м. Харків; Проценко Єлизавета Дмитрівна, здобувач ОКР «бакалавр», Державний біотехнологічний університет, м. Харків

Open topic »

09.06.2024 17:24

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Economic sciences]

Author: Ольховий Сергій Володимирович, здобувач ступеня доктора філософії Донецького національного університету імені Василя Стуса

Open topic »

05.06.2024 22:15

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Пилипенко Вячеслав Валентинович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

13.06.2024 13:36

КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: П’яста Андрій Русланович, асистент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

13.06.2024 13:40

AGILE-МАРКЕТИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ 5.0 У КОНТЕКСТІ МІНЛИВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: П’яста Андрій Русланович, асистент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

13.06.2024 12:21

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ КАМПАНІЯХ

[2. Economic sciences]

Author: Романуша Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, Бахмутський навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Open topic »

06.06.2024 11:06

ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇН ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ: НІМЕЧЧИНА ТА УКРАЇНА

[2. Economic sciences]

Author: Романчук Любов Анатоліївна, кандидат філологічних наук, замдиректора ФОП «Дмитро Щитов», м. Дніпро; Щитов Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро; Мормуль Микола Федорович, кандидат технічних наук, доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Open topic »

30.05.2024 02:26

АНАЛІЗ ПОРТФЕЛІВ ІНВЕСТИЦІЙ ДО УКРАЇНИ ЗГЕНЕРОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛЕЙ САРМ ТА МАРКОВІЦА

[2. Economic sciences]

Author: Сапко Олександр Сергійович, магістрант, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024