2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

14.09.2021 21:04

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Іванів С.І., аспірантка спеціальності 051-економіка, кафедра обліку і оподаткування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

Open topic »

14.09.2021 21:06

АНТИВІРУСНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Мукоріз А.І., студентка, Сумський державний університет, м. Суми

Open topic »

14.09.2021 21:08

СУЧАСНІ АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ, ВИКЛИКАНІ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

[2. Economic sciences]

Author: Сімонова М.В., к.е.н., докторант, кафедра міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Open topic »

14.09.2021 21:10

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Федуняк І.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Open topic »

14.09.2021 21:13

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

[2. Economic sciences]

Author: Чучкевич Д.Ю., студентка 2 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024