1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

06.09.2022 19:03

DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PROCESS’ AUTOMATION SCHEME

[1. Information systems and technologies]

Author: Abramova Alla, PhD, associated professor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Skladannyy Denys, PhD, associated professor National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Open topic »

21.09.2022 14:15

RESEARCH ON COOPERATIVE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF WELDING SAFETY TRAINING SYSTEM PROJECT BASED ON VIRTUAL REALITY

[1. Information systems and technologies]

Author: Li Haixia, master student at Department for Information-Computing Systems and Control, West Ukrainian National University, Ternopil

Open topic »

23.09.2022 13:10

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

[1. Information systems and technologies]

Author: Бондарчук Віталіна Олександрівна, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця

Open topic »

19.09.2022 21:30

FACIAL RECOGNITION USING PYTHON OPENCV

[1. Information systems and technologies]

Author: Бровіна Оксана Іванівна, студент, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг; Іосіпов Роман Костянтинович, студент, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Open topic »

22.09.2022 13:11

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ ТОВАРУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТПЛЕЙСУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Владимиров Яким Дмитрович, магістр, Національний Технічний Університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

12.09.2022 12:04

МЕТОДИ АВТЕНТИФІКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ ДОСТУПОМ ДО ВЕБ-РЕСУРСУ ЗГІДНО ДО GDPR

[1. Information systems and technologies]

Author: Драгоєв Денис Михайлович, студент 2 курсу магістратури, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Open topic »

19.08.2022 13:27

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РУХОМ МОБІЛЬНОГО «S-BOT» В МІСЬКИХ УМОВАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Думчиков Артем Петрович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

22.09.2022 13:23

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТИ ІНФІКУВАННЯ ВІРУСАМИ-ВИМАГАЧАМИ В ACTIVE DIRECTORY

[1. Information systems and technologies]

Author: Журавчак Даниїл Юрійович, аспірант, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів; Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів; Опанович Максим Юрійович, аспірант, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів; Піскозуб Андріян Збіґнєвич, кандидат технічних наук, доцент, Національний Університет “Львівська політехніка”, м.Львів

Open topic »

19.08.2022 13:18

МОДЕЛЬ ПАТРУЛЮВАННЯ В МІСЬКИХ УМОВАХ «S-BOTS» - SYSTEMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Кім Андрій Валерійович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

24.09.2022 18:34

REACT-REDUX ‒ STATE-МЕНЕДЖЕР ДЛЯ REACT JS

[1. Information systems and technologies]

Author: Кіш Віктор Вікторович, студент, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Йовбак Ніка Ігорівна, студентка, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

Open topic »

23.09.2022 12:32

ПОРІВНЯННЯ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ ТА XGBOOST МОДЕЛЕЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЧАСОВИХ РЯДІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кормиш Елеонора Едуардівна, бакалавр, кафедра комп'ютерних наук, Чернівецький національний університет, Інститут фізико-технічних і комп'ютерних наук

Open topic »

19.08.2022 13:08

БАГАТОАГЕНТНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОРІЄНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОСТІ «S-BOTS» - SYSTEMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Кравець Владислав Євгенович, магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

14.09.2022 19:17

ПОКРАЩЕННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙРОМЕРЕЖНИХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДАМИ СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Криворучко Олена Володимирівна, доктор технічних наук, професор, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Костюк Юлія Володимирівна, здобувач PhD спец. 122 «Комп’ютерні науки», Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Степашкіна Катерина Володимирівна, здобувач PhD спец. 122 «Комп’ютерні науки», Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

21.09.2022 11:47

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

[1. Information systems and technologies]

Author: Легошина Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, викладач, Прилуцький технічний фаховий коледж, м. Прилуки

Open topic »

21.09.2022 20:56

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ АКТИВАЦІЇ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лихошерстов Дмитро Олександрович, аспірант кафедри конструювання електронно обчислювальної апаратури, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Лебедев Денис Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструювання електронно обчислювальної апаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 19

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024