2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

13.09.2021 23:17

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ У 2021 РОЦІ

[2. Economic sciences]

Author: Єремян О.М., к.е.н., доцент, доцент, кафедра обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Періновська О.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Open topic »

13.09.2021 23:04

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ ПІДХОДИ У ТЛУМАЧЕННІ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ» СУЧАСНИМИ НАУКОВЦЯМИ

[2. Economic sciences]

Author: Арламовська О.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Open topic »

13.09.2021 23:31

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Батракова Т.І., к.е.н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; Сінько Д.Р., студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Open topic »

13.09.2021 23:06

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Безсмертна О.О., студентка? 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Безверхий К.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:08

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Галетій Є.О., студентка, кафедра менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Ільїн В.Ю., професор, д.е.н., професор кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:11

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В РОЗРІЗІ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

[2. Economic sciences]

Author: Дудка А.А., студентка економічного факультету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Open topic »

13.09.2021 23:20

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Жукова В.О., студент, кафедра світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:22

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ВИРОБНИЦТВО, ПОСТАЧАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

[2. Economic sciences]

Author: Заграй А.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

13.09.2021 23:27

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Калюжна А.І., студентка, Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Лихоліт О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Open topic »

13.09.2021 23:32

СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Фесенко В.С., студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:34

ЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Чепіль Ю.Б., студентка, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів; Шевців Л.Ю., к.е.н., кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Open topic »

13.09.2021 23:36

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

[2. Economic sciences]

Author: Юхименко К.В., студент, 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.09.2021 23:39

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

[2. Economic sciences]

Author: Яценко В.В., к.т.н., доцент, кафедра економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми; Філон В.В., магістрант, Сумський державний університет, м. Суми

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 78)

Date of conference

08 червня 2023

Remaining time to start conference 1

Give topic

Сonferences

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 77)
09-05-2023

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 78)
08-06-2023