3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.02.2022 14:38

ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ЖИВИХ ІСТОТ ПРИ АВАРІЇ НА АМІАКОПРОВОДІ

[3. Technical sciences]

Author: Амеліна Л.В., аспірантка, кафедра «Гідравліка та водопостачання», Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Open topic »

25.01.2022 20:30

ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ В КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

[3. Technical sciences]

Author: Бычковский В.А., к.т.н., доцент, кафедра радиотехнических систем, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев; Реутская Ю.Ю., кафедра радиотехнических систем, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев

Open topic »

08.02.2022 15:18

ВПЛИВ ЕНДОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан В.Х., доцент, кафедра технічної експлуатації флоту, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

08.02.2022 13:06

ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ПІД ЧАС РОБОТИ СУДНОВОЇ РЛС

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Д.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра управління судном, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

07.02.2022 15:04

ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТОВСТОЛИСТОВИХ ПРОКАТНИХ СТАНІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ТОВСТИХ ЛИСТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Кох А.К., аспірант, кафедра підйомно-транспортних та металургійних машин, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

Open topic »

08.02.2022 17:10

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ ДОПОМІЖНОЇ КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков І.В., старший викладач, кафедра інженерних дисциплин Дунайського Інституту Національного Універсітету «Одеська морська академія»

Open topic »

08.02.2022 23:15

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАПРАВИЛ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОМ

[3. Technical sciences]

Author: Марьин С.А., кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024