2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

10.11.2021 21:49

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION OF CHINA’S SPORTS INFRASTRUCTURE FROM THE PERSPECTIVE OF GEO-ECONOMY

[2. Economic sciences]

Author: Medvid V., Doctor of Economics, Professor, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University; Zhijiang Yu, PhD student of management, Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University

Open topic »

11.11.2021 20:16

LOGISTICS PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Savchenko D., student of International economic relations, Sumy State University

Open topic »

13.11.2021 10:11

RESEARCH ON THE ORGANIZATION MECHANISM OF CHINESE UNIVERSITY SPORTS ACTIVITIES

[2. Economic sciences]

Author: Slavkova Olena, Ph. D., Professor, Public management and administration departmen, Sumy National Agrarian University; Zongxi Li, Ph. D. student of study of the specialty "Management", Sumy National Agrarian University, Henan Institute of Science and Technology

Open topic »

03.11.2021 20:28

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Басенко Д.П., слухач магістратури, Сумський національний аграрний університет

Open topic »

08.11.2021 23:14

ОСНОВНІ ВИДИ ОБЛІКОВИХ РИЗИКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Захорольська А.С., викладач Відокремленого структурного підрозділу Фахового коледжу харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету

Open topic »

11.11.2021 21:58

ПЕРЕЙНЯТТЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Карачевцева А.Д., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Open topic »

08.11.2021 23:35

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ

[2. Economic sciences]

Author: Кобзар К.В., студент, ННІ фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

Open topic »

06.11.2021 10:23

СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ФОРМИ СПІВПРАЦІ, БАГАТОСТОРОННЯ СПІВПРАЦЯ

[2. Economic sciences]

Author: Ковтуник І.І., к.геогр.н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи природничо-економічного факультету, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Open topic »

11.11.2021 21:39

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙ У СВІТІ

[2. Economic sciences]

Author: Кононенко А.Ю., слухач магістратури, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Open topic »

11.11.2021 22:34

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Волощук С.П., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ;

Open topic »

11.11.2021 22:38

МІСЦЕ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

[2. Economic sciences]

Author: Обельницька Х.В., к.е.н, доцент, кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Дутчак І., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

09.11.2021 22:53

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Сальникова Т.В., к.е.н., доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів; Моня Н.В., студентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

08.11.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ

[2. Economic sciences]

Author: Чучкевич Д.Ю., студентка 3 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну

Open topic »

03.11.2021 20:54

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Open topic »

03.11.2021 20:43

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Шаповаленко Д.О., доц., к.е.н, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Неонета А.О., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Гомонець Т.В., студент-магістр, група ММГКТС-2020-1, кафедра ТіГГ, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024