3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

19.09.2023 19:21

ANALYSIS OF THE CHARACTER OF DEFORMATION OF BRONZE BUSHES DURING DIFFERENT TYPES OF PROCESSING

[3. Technical sciences]

Author: Anton Kelemesh, master's degree in "Automobile transport", State Biotechnological University; Ihor Shevchenko, PhD of technical sciences, associate professor, head of the department of tractors and cars, State Biotechnological University

Open topic »

11.09.2023 09:29

JUSTIFICATION OF THE UNIVERSAL TECHNOLOGICAL SYSTEM OF COMPREHENSIVE GRAIN EVALUATION LABORATORIES

[3. Technical sciences]

Author: B.S. Zhukov, graduate student, Department of Grain and Feed Technology, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine; А.V. Mаkаrynska, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Grain and Feed Technology, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine; T.V. Strahova, PhD, Associate Professor, Department of Grain and Feed Technology, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine

Open topic »

05.09.2023 18:37

ANALYSIS OF WAYS TO REBUILD UKRAINE'S ENERGY INDUSTRY IN ACCORDANCE WITH THE ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN UNION

[3. Technical sciences]

Author: Inna Trunova, PhD, Sumy State University, Sumy; Olena Yakhnenko, PhD, Sumy State University, Sumy; Daryna Ruslanova, Sumy State University, Sumy

Open topic »

08.09.2023 19:23

РИБНИЦТВО – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК АГРОБІЗНЕСУ

[3. Technical sciences]

Author: Єгоров Богдан Вікторович, доктор технічних наук, професор, Одеський національний технологічний університет, Одеса; Макаринська Алла Василівна, доктор технічних наук, доцент, Одеський національний технологічний університет, Одеса; Ворона Ніна В’ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, Одеський національний технологічний університет, Одеса

Open topic »

07.09.2023 17:58

ANALYSIS OF PROGRAMS FOR CALCULATING RECIPES OF COMBINED FEED PRODUCTS

[3. Technical sciences]

Author: Аlla Vasylivna Маkarynska , Doctor of Technical Sciences, associate professor, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine; K.O.Chekalin, graduate student, Odessa National University of Technology, Odessa, Ukraine

Open topic »

10.09.2023 10:12

ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ БАКА-АКУМУЛЯТОРА ТЕПЛА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЕННЯ В ПЕРЕРИВЧАТОМУ РЕЖИМІ

[3. Technical sciences]

Author: Баласанян Геннадій Альбертович, доктор технічних наук, професор, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Крапива Наталія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Семеній Андрій Андрійович, аспірант, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Саченко Лілія В’ячеславівна, аспірант, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса; Ляшенко Владислав Ігорович, аспірант, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса

Open topic »

18.09.2023 19:36

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМ СХЕМОТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Валаш Олег Сергійович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Тащук Олександр Юрійович, викладач вищої категорії, кандидат фізико-математичних наук, Відокремлений структурний підрозділ, Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

16.09.2023 01:04

СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ РОБОТА З УРАХУВАННЯМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЙ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ

[3. Technical sciences]

Author: Васильєв Олександр Григорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв; Гуров Анатолій Петрович, кандидат технічних наук, професор, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв; Ольшевський Сергій Іванович, старший викладач, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

Open topic »

13.09.2023 19:04

УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ОТРИМАННЯ ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

[3. Technical sciences]

Author: Грабовенко Олександр Іванович, старший викладач, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Open topic »

11.09.2023 18:49

ПОКРАЩЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ШЛЯХОМ ВИЯВЛЕННЯ АНОМАЛІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Гура Володимир Тарасович, аспірант, кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, Львівський національний університет імені Івана Франка

Open topic »

13.09.2023 19:17

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ

[3. Technical sciences]

Author: Доценко Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

Open topic »

29.08.2023 12:22

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

[3. Technical sciences]

Author: Елькін Юрій Генріхович, кандидат технічних наук, доцент, Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса; Воінов Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, Одеська державна академія будівництва і архітектури, м. Одеса

Open topic »

13.09.2023 19:47

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ

[3. Technical sciences]

Author: Коробко Олександр Вікторович, старший викладач, кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Шмирко Віра Іванівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Троян Юлія Іванівна, асистент кафедри охорони праці і навколишнього середовища, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

03.09.2023 17:38

МЕТОД ДИСКРЕТНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО КОНТРОЛЮ

[3. Technical sciences]

Author: Крикун Вадим Романович, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Open topic »

21.08.2023 15:57

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ПРИ РОБОТІ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ

[3. Technical sciences]

Author: Мальченко Павло Олександрович, магістр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв; Іванов Геннадій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв; Полянський Павло Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет, Миколаїв

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024