2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

15.05.2024 18:48

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Баранов Даниїл Євгенович, студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Open topic »

13.05.2024 17:41

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗНИЖЕННЯ ОБОРОННОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бойко Руслан Васильович, кандидат технічних наук, с.н.с, начальник науково-дослідного відділу, Національний університет оборони України, м. Київ

Open topic »

07.05.2024 14:20

ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Гадзало Надія Михайлівна, аспірантка, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів

Open topic »

29.04.2024 15:57

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНДЕКСУ КРЕДИТНИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ТА РОЗДРІБНОГО КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Глазунов Анатолій Олегович, аспірант 4-го року навчання, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м.Київ

Open topic »

13.05.2024 15:41

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

[2. Economic sciences]

Author: Головньов Віталій Ігорович, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

14.05.2024 15:16

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «НАШ СЕРВІС»

[2. Economic sciences]

Author: Закревська Єлизавета Валентинівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

07.05.2024 13:31

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Захорольська Алла Сергіївна, ВСП «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету», м. Кам’янське

Open topic »

07.05.2024 13:55

ФОРМУЛА БРЕНДУ ДЛЯ ТОВ «ПРОБІОГАРД»

[2. Economic sciences]

Author: Куртгьоз Поліна Сергіївна, студентка, Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

Open topic »

09.05.2024 14:51

ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ З ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ

[2. Economic sciences]

Author: Левчук Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, Національний університет оборони України, м. Київ

Open topic »

16.05.2024 16:02

ТУРИЗМ І ВІЙНА В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

[2. Economic sciences]

Author: Онофрійчук Марія Сергіївна, студентка, Держаний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

13.05.2024 18:20

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ

[2. Economic sciences]

Author: Онофрійчук Олег Анатолійович, доктор філософії, провідний науковий співробітник, Національний університет оборони України, м. Київ

Open topic »

13.05.2024 12:57

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТД ЦСВ»)

[2. Economic sciences]

Author: Розіт Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків; Деомідова Марія Дмитрівна, здобувач вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків

Open topic »

30.04.2024 13:22

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НЕРУХОМОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Тимкович Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Іздебський Володимир Ярославович, магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024