1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

09.04.2024 14:11

COMPARISON OF AGILE AND WATERFALL PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

[1. Information systems and technologies]

Author: Anna Radoutska, student, Kharkiv National University of Radio Electronics

Open topic »

12.04.2024 06:57

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННЯХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Гриник Назар Михайлович, аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

12.04.2024 06:39

БІЛАТЕРАЛЬНА ФІЛЬТРАЦІЯ ЦИФРОВИХ Х-ПРОМЕНЕВИХ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Яковлєв Сергій Валентинович, аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

09.04.2024 13:56

КОМБІНОВАНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бачало Роман Степанович, студент, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

Open topic »

12.04.2024 08:26

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗУМНИМ БУДИНКОМ

[1. Information systems and technologies]

Author: Безручак Станіслав Ілліч, студент, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

12.04.2024 11:20

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗБОРУ ВІДЕОДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БПЛА

[1. Information systems and technologies]

Author: Бернась Зеновій Борисович, студент магістр кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Західноукраїнський національний університет, Тернопіль

Open topic »

12.04.2024 10:36

ПРОЦЕС BIM, ІНТЕГРОВАНИЙ З ГІС, ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Виноградов Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (Харків); Альошечкіна Тетяна Миколаївна, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (Харків)

Open topic »

09.04.2024 13:41

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

[1. Information systems and technologies]

Author: Гальчинський Леонід Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

14.04.2024 09:59

ПРОГРАМНО-АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМЛЕКСУ ЗАХИСТУ АУДІОІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гресь Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, асистент кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Косован Василь Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри математичного моделювання, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

10.04.2024 15:47

РОЗРОБКА САЙТУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ КРИПТОВАЛЮТНОГО РИНКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дворянніков Сергій Олександрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Сопронюк Тетяна Миколаївна, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

28.03.2024 14:26

ВИКОРИСТАННЯ РЕГРЕСИВНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Доманський Валентин Юрійович, аспірант, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Комар Мирослав Петрович, доктор технічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

10.04.2024 15:39

ЦИФРОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лакуста Дмитро Васильович, студент, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

09.04.2024 16:02

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЗАУРОЧНІЙ РОБОТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лянга Сергій Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

28.03.2024 14:02

РОЗВИТОК М’ЯКИХ НАВИЧОК ІТ-ФАХІВЦЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ»

[1. Information systems and technologies]

Author: Михайлюк Ірина Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Мурава Ольга Ігорівна, студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

12.04.2024 13:26

АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ IoT-СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ ARDUINO

[1. Information systems and technologies]

Author: Попович Андрій Олегович, студент магістратури, Чернівецький Національний університет, Чернівці

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024