1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

04.05.2023 21:54

THE AI-BASED AUTOMATIC SPEECH RECOGNITION SYSTEM

[1. Information systems and technologies]

Author: Andrii Dumyn, postgraduate, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Open topic »

07.05.2023 18:28

OVERVIEW OF PROJECT MANAGEMENT USING FOR INTELLIGENT CAMPUS CREATION IN COLLEGES

[1. Information systems and technologies]

Author: Gong Jian, Master student at Department for Information-Computing Systems and Control, West Ukrainian National University, Ternopil

Open topic »

03.05.2023 15:57

CRIME IN CYBER SPACE: TO THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE PERSON OF THE CRIMINAL

[1. Information systems and technologies]

Author: Volodymyr Anatolevich Trofymenko, candidate of Legal Sciences, associate professor, associate professor of the Department of Philosophy, Yaroslav Mudryi National Law University; Eduard Anatolevich Kalnytskyy, candidate of Philosophical Sciences, associate professor, associate professor of the Department of Philosophy, Yaroslav Mudryi National Law University

Open topic »

09.05.2023 23:14

SOFTWARE METRICS E-CATALOGUE

[1. Information systems and technologies]

Author: Yevhenii Koshovets, Master student, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

Open topic »

05.05.2023 12:17

СЕНТЕНЦІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ОНЛАЙН ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ В ЗВО

[1. Information systems and technologies]

Author: Андреєва Наталія Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, професор, Державний університет телекомунікацій, м. Київ; Варшамов Армен Варшамович, старший викладач, Державний університет телекомунікацій м. Київ; Капченко Леонід Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій м. Київ

Open topic »

09.05.2023 22:10

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ СИГНАЛІВ СЕНСОРІВ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ВИБОРОМ ЧАСТОТИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Лакуста Віталій Вікторович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

10.05.2023 20:55

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ПОБУДОВИ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ ФОТОГРАММЕТРІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Пшеничний Олексій Олександрович, завідувач лабораторії, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Колотило Костянтин Михайлович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

08.05.2023 18:37

АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ «ЯСКРАВІСТЬ» І «КОНТРАСТ» ЦИФРОВИХ ВІДЕОКАМЕР

[1. Information systems and technologies]

Author: Баловсяк Сергій Васильович, доктор технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Яковлєва Інна Дмитрівна, кандидат технічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Яковенко Олександра Олександрівна, студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

25.04.2023 16:48

РОЗРОБКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПАРКС ДЛЯ ПЛАТФОРМИ .NET

[1. Information systems and technologies]

Author: Богусевич Олексій Олександрович, студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

09.05.2023 22:23

ПРОБЛЕМАТИКА МОНІТОРИНГУ МІКРОСЕРВІСНИХ ДОДАТКІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Вальчук Андрій Юрійович, аспірант, Національний університет “Львівська політехніка” м. Львів; Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Національний університет “Львівська політехніка” м. Львів

Open topic »

27.04.2023 16:16

ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Владіміров Євген Володимирович, аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

Open topic »

14.04.2023 22:52

СТВОРЕННЯ АЛГОРИТМУ МОДЕЛЮВАННЯ ДВОЄДИНОГО МЕХАНІЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ГРУНТУ І СІВБИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

[1. Information systems and technologies]

Author: Волоха Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

12.05.2023 14:02

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-ВІТРИНИ КНИЖКОВОГО МАГАЗИНУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дем’янюк Даниїл Богданович, студент, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль; Гончар Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, факультет комп’ютерних інформаційних технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

07.05.2023 18:46

КОМПОЗИТНЕ ПАЛИВО НА ОСНОВІ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

[1. Information systems and technologies]

Author: Кравченко Володимир Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Кропивницький

Open topic »

10.04.2023 18:22

ПРО ДОМІНУЮЧУ МНОЖИНУ ДЛЯ 2-КЛУБІВ НА ГРАФАХ ОДИНИЧНИХ КІЛ

[1. Information systems and technologies]

Author: Лісіна Ольга Юліївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.М. Каразіна; Лісін Ілля Денисович, Інженерний коледж Самі Шамун, Беєр Шева, Ізраїль

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024