2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

15.09.2023 09:16

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Ідрісова Айгел, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Open topic »

14.08.2023 14:29

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Бебітова Патма Балтаєвна, магістрант кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький, Україна

Open topic »

19.09.2023 09:32

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Проц Кіра Романівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

19.09.2023 10:22

МОДЕЛЬ ДИСКОНТОВАНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ (DCF) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Григор'єва Поліна Денисівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

03.09.2023 17:50

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ ГЛОБАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОННОЮ КОМЕРЦІЄЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СЕКТОРАХ

[2. Economic sciences]

Author: Булах Олександр Віталійович, аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Open topic »

21.08.2023 15:31

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙ ШОСТОГО УКЛАДУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Бутко Богдан Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнароднї економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

15.09.2023 09:01

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУРВОРЕННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

[2. Economic sciences]

Author: Габібова Айхана, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Open topic »

15.09.2023 09:10

СВІТОВИЙ РИНОК БІЗНЕС-АВІАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Гулузаде Ільгара, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Open topic »

18.09.2023 09:07

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙНУ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В HR МЕНЕДЖМЕНТІ

[2. Economic sciences]

Author: Жуковська Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Державний торговельно-економічний університет

Open topic »

11.09.2023 19:03

АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Косенко Євген Анатолійович, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків; Косенко Софія Андріївна, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків

Open topic »

19.09.2023 10:03

ЦИФРОВІ ФІНАНСИ, ЯК ДРАЙВЕР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: Костюченко Анна Миколаївна, викладач, спеціаліст вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Open topic »

29.08.2023 12:30

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Левицька Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Пожуєва Ірина Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

15.09.2023 10:22

РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Легошина Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, викладач спеціальних дисциплін, Прилуцький технічний фаховий коледж, м. Прилуки

Open topic »

19.09.2023 18:47

ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДРАХУВАННЯ В ЕСТОНІЇ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Луговець Богдан Валерійович, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

15.09.2023 09:24

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Мамедова Ільхама Мехман кизи, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024