3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.07.2022 14:12

QUALITY INDEX OF PULSE GENERATOR IN FUZZY MODEL

[3. Technical sciences]

Author: Bozhko Konstantin, associate professor, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Rudenko Sergij, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

03.07.2022 13:30

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НАПЛАВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ЛЕЗ (МІКРОДЮРОМЕТРИЧНИХ ТА МЕТАЛОГРАФІЧНИХ)

[3. Technical sciences]

Author: Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів; Скиба Микола Богданович, студент 2-го курсу магістратури, кафедра Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів

Open topic »

04.07.2022 20:49

АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

[3. Technical sciences]

Author: Лютак З.П., кандидат технічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Інститут інформаційних технологій; Лютак І.З., доктор технічних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Інститут інформаційних технологій

Open topic »

03.07.2022 12:49

МІНЕРАЛЬНИЙ ВЯЖУЧИЙ МАТЕРІАЛ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ

[3. Technical sciences]

Author: Черняк Лев Павлович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Дорогань Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, PhD, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Анікіна Марія Олександрівна, магістр, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)

Date of conference

10 вересня 2024

Remaining time to start conference 50

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)
10-09-2024