Congratulation from Naukova spilnota!

Hello

3. Technical sciences

14.09.2021 21:22

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЄМНІСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НА ОСНОВІ ГЕНЕРАТОРА З ФАЗООБЕРТАЮЧОЮ ЛАНКОЮ В КОЛІ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ

[3. Technical sciences]

Author: Бенедицький В.Б., старший викладач, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир; Коренівська О.Л., к.т.н., доцент, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

Open topic »

14.09.2021 21:30

УТВОРЕННЯ ГАЛЬВАНІЧНИХ КОНТАКТІВ З ПОВЕРХНЕЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОЛІТУ

[3. Technical sciences]

Author: Божко К.М., к.т.н., доцент, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Морозова І.В., аспірант, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

14.09.2021 21:39

ПРОЦЕС ОБРОБКИ РІЗНИХ ТИПІВ ВАНТАЖІВ В АЕРОПОРТУ

[3. Technical sciences]

Author: Дорошенко К.А., курсант, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчук; Панченко В.І., викладач вищої категорії, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Кременчук, Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

Open topic »

14.09.2021 21:34

ПРОЦЕС НЕСТАЦІОНАРНОГО РОЗПОДІЛУ ТЕПЛА В ГРУНТІ

[3. Technical sciences]

Author: Золотовська О.В., к.т.н., доцент, кафедра тракторів і сільськогосподарських машин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Open topic »

14.09.2021 21:37

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ПАРОВИХ ПРАСОК НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

[3. Technical sciences]

Author: Михайлов С.В., к.т.н., доцент, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 64)

Date of conference

10 грудня 2021

Remaining time to start conference 14

Give topic

Сonferences

Conference 2021

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 63)
11-11-2021

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 64)
10-12-2021