3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

31.01.2024 16:36

DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR DETERMINING THE COMPOSITION OF THE HUMAN BODY

[3. Technical sciences]

Author: Olena Vysotska, Professor, DSc., National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv; Andrii Porvan, Associate Professor, PhD, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv; Volodymyr Babiyuk, student, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

Open topic »

26.01.2024 12:50

НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ПРИ РОЗТЯГНЕННІ ПОЛІМЕРНОЇ СМОЛИ FLEXIBLE 80A RESIN FORMLABS ЗА РІЗНИХ УМОВ ПОСТОБРОБКИ УЛЬТРАФІОЛЕТОМ

[3. Technical sciences]

Author: Данилович Андрій Олександрович, науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, м. Київ, Україна

Open topic »

26.01.2024 21:25

ПОБУДУВА ЗОБРАЖЕНЬ ПРОСТОГО ПЕРЕРІЗУ НА РОБОЧОМУ КРЕСЛЕНИКУ ДЕТАЛІ

[3. Technical sciences]

Author: Карпюк Людмила Вікторівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м Київ

Open topic »

15.02.2024 13:01

ІННОВАЦІНИЙ ФАКТОР ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗАВДЯКИ ГЕЛІКОПТЕРАМ / INNOVATIVE FACTOR OF HUMANITARIAN DEMINING IN UKRAINE DUE TO HELICOPTERS

[3. Technical sciences]

Author: Козка Андрій Вікторович, Науково-дослідницький Інститут, The Geneva International Centre for Humanitarian Demining GICHD; Бузько Олег В’ячеславович, генеральний директор ТОВ "Титан Аеро Інжиніринг"; Шаров Андрій Олександрович, директор з виробництва та співпраці з країнами ЕС ТОВ "Титан Аеро Інжиніринг", Україна

Open topic »

09.02.2024 16:32

ПОРІВНЯННЯ БАЛКОВОГО ПЕРЕКРИТТЯ З БЕЗБАЛКОВО-МОНОЛІТНИМ ПРИ ПЕРЕКРИТТІ БАЛКОПРОЛІТНОГО ПРИМІЩЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Кузін Олександр Олександрович, студент групи 6.1922-пцб, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя; Пастухова Сусанна Валеріївна старший викладач кафедри ПЦБ, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

Open topic »

15.02.2024 11:14

СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ОСЕЛЯХ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ЕНЕРГООЩАДНОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Микийчук Богдан Миколайович, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

15.02.2024 17:02

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[3. Technical sciences]

Author: Московченко Данило Сергійович, аспірант, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

Open topic »

02.02.2024 13:48

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ МАСЛЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ ПЕРЕДАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕЛЕМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

[3. Technical sciences]

Author: Савушкін Віталій Віталійович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Open topic »

06.02.2024 15:42

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДНЯТТЯ СТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

[3. Technical sciences]

Author: Собко Юрій Тарасович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

15.02.2024 11:40

ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНОГО ГІСТЕРЕЗИСНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В LLC-ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ

[3. Technical sciences]

Author: Чаплій Дмитро Володимирович, аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль

Open topic »

19.02.2024 16:57

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОВІТРЯНОГО ТА ГАЗОВОГО ПОТОКІВ В ГАЗОПОВІТРЯНИХ ЗМІШУВАЧАХ З РІЗНОЮЇ ГЕОМЕТРІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМЛЕКСУ FLOW VISION

[3. Technical sciences]

Author: Швець Ігор Анатолійович, старший викладач, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 19

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024