3. Технічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

3. Технічні науки

31.01.2024 16:36

DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR DETERMINING THE COMPOSITION OF THE HUMAN BODY

[3. Технічні науки]

Автор: Olena Vysotska, Professor, DSc., National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv; Andrii Porvan, Associate Professor, PhD, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv; Volodymyr Babiyuk, student, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

Відкрити тези доповіді »

26.01.2024 12:50

НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ПРИ РОЗТЯГНЕННІ ПОЛІМЕРНОЇ СМОЛИ FLEXIBLE 80A RESIN FORMLABS ЗА РІЗНИХ УМОВ ПОСТОБРОБКИ УЛЬТРАФІОЛЕТОМ

[3. Технічні науки]

Автор: Данилович Андрій Олександрович, науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

26.01.2024 21:25

ПОБУДУВА ЗОБРАЖЕНЬ ПРОСТОГО ПЕРЕРІЗУ НА РОБОЧОМУ КРЕСЛЕНИКУ ДЕТАЛІ

[3. Технічні науки]

Автор: Карпюк Людмила Вікторівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м Київ

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 13:01

ІННОВАЦІНИЙ ФАКТОР ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗАВДЯКИ ГЕЛІКОПТЕРАМ / INNOVATIVE FACTOR OF HUMANITARIAN DEMINING IN UKRAINE DUE TO HELICOPTERS

[3. Технічні науки]

Автор: Козка Андрій Вікторович, Науково-дослідницький Інститут, The Geneva International Centre for Humanitarian Demining GICHD; Бузько Олег В’ячеславович, генеральний директор ТОВ "Титан Аеро Інжиніринг"; Шаров Андрій Олександрович, директор з виробництва та співпраці з країнами ЕС ТОВ "Титан Аеро Інжиніринг", Україна

Відкрити тези доповіді »

09.02.2024 16:32

ПОРІВНЯННЯ БАЛКОВОГО ПЕРЕКРИТТЯ З БЕЗБАЛКОВО-МОНОЛІТНИМ ПРИ ПЕРЕКРИТТІ БАЛКОПРОЛІТНОГО ПРИМІЩЕННЯ

[3. Технічні науки]

Автор: Кузін Олександр Олександрович, студент групи 6.1922-пцб, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя; Пастухова Сусанна Валеріївна старший викладач кафедри ПЦБ, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 11:14

СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ОСЕЛЯХ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ЕНЕРГООЩАДНОСТІ

[3. Технічні науки]

Автор: Микийчук Богдан Миколайович, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 17:02

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[3. Технічні науки]

Автор: Московченко Данило Сергійович, аспірант, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

02.02.2024 13:48

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ МАСЛЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ ПЕРЕДАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕЛЕМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

[3. Технічні науки]

Автор: Савушкін Віталій Віталійович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Відкрити тези доповіді »

06.02.2024 15:42

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДНЯТТЯ СТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

[3. Технічні науки]

Автор: Собко Юрій Тарасович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 11:40

ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНОГО ГІСТЕРЕЗИСНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В LLC-ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ

[3. Технічні науки]

Автор: Чаплій Дмитро Володимирович, аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

19.02.2024 16:57

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОВІТРЯНОГО ТА ГАЗОВОГО ПОТОКІВ В ГАЗОПОВІТРЯНИХ ЗМІШУВАЧАХ З РІЗНОЮЇ ГЕОМЕТРІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМЛЕКСУ FLOW VISION

[3. Технічні науки]

Автор: Швець Ігор Анатолійович, старший викладач, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)

Термін подання матеріалів

09 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024