3. Технічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

3. Технічні науки

31.01.2024 16:36

DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR DETERMINING THE COMPOSITION OF THE HUMAN BODY

[3. Технічні науки]

Автор: Olena Vysotska, Professor, DSc., National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv; Andrii Porvan, Associate Professor, PhD, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv; Volodymyr Babiyuk, student, National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute", Kharkiv

Відкрити тези доповіді »

26.01.2024 12:50

НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ПРИ РОЗТЯГНЕННІ ПОЛІМЕРНОЇ СМОЛИ FLEXIBLE 80A RESIN FORMLABS ЗА РІЗНИХ УМОВ ПОСТОБРОБКИ УЛЬТРАФІОЛЕТОМ

[3. Технічні науки]

Автор: Данилович Андрій Олександрович, науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

26.01.2024 21:25

ПОБУДУВА ЗОБРАЖЕНЬ ПРОСТОГО ПЕРЕРІЗУ НА РОБОЧОМУ КРЕСЛЕНИКУ ДЕТАЛІ

[3. Технічні науки]

Автор: Карпюк Людмила Вікторівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м Київ

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 13:01

ІННОВАЦІНИЙ ФАКТОР ГУМАНІТАРНОГО РОЗМІНУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗАВДЯКИ ГЕЛІКОПТЕРАМ / INNOVATIVE FACTOR OF HUMANITARIAN DEMINING IN UKRAINE DUE TO HELICOPTERS

[3. Технічні науки]

Автор: Козка Андрій Вікторович, Науково-дослідницький Інститут, The Geneva International Centre for Humanitarian Demining GICHD; Бузько Олег В’ячеславович, генеральний директор ТОВ "Титан Аеро Інжиніринг"; Шаров Андрій Олександрович, директор з виробництва та співпраці з країнами ЕС ТОВ "Титан Аеро Інжиніринг", Україна

Відкрити тези доповіді »

09.02.2024 16:32

ПОРІВНЯННЯ БАЛКОВОГО ПЕРЕКРИТТЯ З БЕЗБАЛКОВО-МОНОЛІТНИМ ПРИ ПЕРЕКРИТТІ БАЛКОПРОЛІТНОГО ПРИМІЩЕННЯ

[3. Технічні науки]

Автор: Кузін Олександр Олександрович, студент групи 6.1922-пцб, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя; Пастухова Сусанна Валеріївна старший викладач кафедри ПЦБ, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 11:14

СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-РАЦІОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ОСЕЛЯХ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ЕНЕРГООЩАДНОСТІ

[3. Технічні науки]

Автор: Микийчук Богдан Миколайович, аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 17:02

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[3. Технічні науки]

Автор: Московченко Данило Сергійович, аспірант, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

02.02.2024 13:48

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ МАСЛЯНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ ПЕРЕДАЧІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕЛЕМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

[3. Технічні науки]

Автор: Савушкін Віталій Віталійович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Відкрити тези доповіді »

06.02.2024 15:42

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДНЯТТЯ СТРУКТУРНИХ ПОКРИТТІВ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

[3. Технічні науки]

Автор: Собко Юрій Тарасович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 11:40

ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНОГО ГІСТЕРЕЗИСНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ В LLC-ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ

[3. Технічні науки]

Автор: Чаплій Дмитро Володимирович, аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль

Відкрити тези доповіді »

19.02.2024 16:57

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОВІТРЯНОГО ТА ГАЗОВОГО ПОТОКІВ В ГАЗОПОВІТРЯНИХ ЗМІШУВАЧАХ З РІЗНОЮЇ ГЕОМЕТРІЄЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМЛЕКСУ FLOW VISION

[3. Технічні науки]

Автор: Швець Ігор Анатолійович, старший викладач, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 25

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024