1. Інформаційні системи і технології - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

1. Інформаційні системи і технології

07.10.2021 22:12

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ В КІБЕРБЕЗПЕЦІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Бабаков Р.М., к.т.н., доцент, кафедра інформаційних технологій, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 22:18

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ КОЛЕКЦІЇ КЛІТИННИХ КУЛЬТУР ЛЮДИНИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Броварник В.В., к.ф.-м.н., доцент, Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАНУ

Відкрити тези доповіді »

07.10.2021 22:22

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Витвицька О.М., к.е.н., доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Шегда Л.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра вищої математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:29

АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Гамалій В.Ф., д.ф.-м.н., професор, кафедра цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Тарасюк А.М., аспірант, асистент, кафедра цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:35

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ДІАЛОГІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Губіна С.І., к.п.н., доцент, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Губиліт Н.І., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Ярова Л.В., магістрантка, кафедра педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:39

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ МАСКИ НА ОБЛИЧЧЯХ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Деревянчук О.В., к.ф.-м.н., доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:41

ОГЛЯД CMS СИСТЕМИ WORDPRESS У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ САЙТІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дмитрик Т.Б., асистент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

20.10.2021 23:51

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дмитрик Т.Б., асистент, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Сторож Я.Б., к.т.н., ТОВ «ТехАудитСервіс»

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:20

РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛИЧНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Дубук В.І., к.т.н., доцент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Фрей Н.В., студент, кафедра Автоматизованих систем управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:22

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мацегора Ю.С., асистент, кафедра медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:26

ОПИС ВИКОРИСТАННЯ TAG-ХЕЛПЕРІВ У ПРОЕКТІ ASP.NET CORE ПО ТИПУ WEB APPLICATION (MODEL-VIEW-CONTROLLER)

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Самойлов В.В., бакалавр, студент, кафедра інформатики і кібернетики, Мелітопольський державний педагогічний університет, м. Мелітополь

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:32

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Тащук О.Ю., к.ф.-м.н., ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Відкрити тези доповіді »

21.10.2021 23:35

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЬ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Томаш В.В., к.п.н., кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024