3. Технічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

3. Технічні науки

07.02.2023 12:48

SOFTWARE MODULE FOR CATALYTIC REACTOR VERIFICATION CALCULATION

[3. Технічні науки]

Автор: Alla Abramova, PhD, associated profesor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Denys Skladannyy, PhD, associated profesor, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv; Maxim Kolbasenko, student, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 19:04

TENDENCIES OF MANUFACTURE OF PACKING MATERIALS FROM CARDBOARD

[3. Технічні науки]

Автор: Mariia Vasylivna Pinkas, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine; Romaniia Ivanivna Cheropkina, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology and Technology of Plant Polymer Science,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

06.02.2023 23:38

TRIMMING COUNTER-ROTOR STAGES AND THEIR CHARACTERISTICS

[3. Технічні науки]

Автор: O.A. Kulikov, graduate student, Sumy State University, Sumy, Ukraine; O.V. Ratushnyi, candidate technical Sciences, senior teacher, Department of Applied Hydroaeromechanics, Sumy State University, Sumy, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

07.02.2023 01:32

DESIGNING AN UPDATED PARAMETRIC SERIES OF ENERGY-EFFICIENT TORQUE-FLOW (TFP) PUMPS FOR TRANSPORTING MUNICIPAL AND INDUSTRIAL SEWAGE

[3. Технічні науки]

Автор: V. Kondus, Ph.D. in hydraulic machines, Senior Lecturer, Sumy Machine-Building Cluster of Energy Equipment, Sumy State University, Sumy; O. Ivchenko, Ph.D. in hydraulic machines, Associate Professor, Sumy State University, Sumy; V. Andrusiak, Ph.D. student, Sumy State University, Sumy; S. Petrenko, Ph.D. student, Sumy State University, Sumy; V. Polkovnychenko, student, Sumy State University, Sumy; M. Mushtai, student, Sumy State University, Sumy

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 18:12

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СПОСОБІВ ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕРИ ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА

[3. Технічні науки]

Автор: Аксьонов Олександр Сергійович, аспірант, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

07.02.2023 01:52

СВІТЛОДІОДНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ

[3. Технічні науки]

Автор: Божко Костянтин Михайлович, кандидат технічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ; Мушкет Костянтин Ярославович, аспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

07.02.2023 11:11

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ М’ЯСА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

[3. Технічні науки]

Автор: Дідурик Тетяна Володимирівна, студентка 2 курсу ОС «Магістр», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

25.01.2023 15:55

ПРО РОЛЬ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПРИ УТВОРЕННІ СЛІДУ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ АВТОКОЛИВАНЬ

[3. Технічні науки]

Автор: Дядя Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Козлова Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Тришин Павло Романович, кандидат технічних наук, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Мазуренко Максим Анатолійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 17:40

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КУПАЖУВАННЯ СОКІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕНЕРГІЇ

[3. Технічні науки]

Автор: Коляновська Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького національного аграрного університету; Гринчук Анастасія Юріївна, магістрант Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 18:17

МЕТОДОЛОГІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ СЕЛЕКЦІЇ НАВІГАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЗОНІ АТМОСФЕРНИХ ПЕРЕШКОД

[3. Технічні науки]

Автор: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

05.02.2023 17:26

ВПЛИВ АНАЕРОБНОГО ДИГЕСТАТУ НА ПАРАМЕТРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ҐРУНТУ

[3. Технічні науки]

Автор: Михно Ганна Іванівна, студентка, Сумський державний університет, м. Суми; Аблєєва Ірина Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

30.01.2023 02:14

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВИХ РЕЖИМІВ НАГРІВУ ПРИ ПЕРЕСИЖУВАННІ МЕТАЛУ В НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЦЯХ БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ ГОДИНИ НА ВИТРАТИ ШЛАКУ

[3. Технічні науки]

Автор: Петрик Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Кузьменко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Петрик Богдан В’ячеславович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 17:07

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПОВНЕНОГО ПЕРГАМЕНТУ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ

[3. Технічні науки]

Автор: Плосконос Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Галиш Віта Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

25.01.2023 16:18

АСПЕКТИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ

[3. Технічні науки]

Автор: Протасова Єлізавета Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро; Соколенко Анастасія Сергіївна, магістрантка, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

06.02.2023 11:25

АНАЛІЗ ДАНИХ ДЛЯ ОПИСУ МУЛЬСЕМЕДІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ

[3. Технічні науки]

Автор: Рвач Дмитро Вячеславович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)

Термін подання матеріалів

09 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024