3. Технічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

3. Технічні науки

03.02.2023 19:04

TENDENCIES OF MANUFACTURE OF PACKING MATERIALS FROM CARDBOARD

[3. Технічні науки]

Автор: Mariia Vasylivna Pinkas, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine; Romaniia Ivanivna Cheropkina, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ecology and Technology of Plant Polymer Science,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 18:12

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СПОСОБІВ ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕРИ ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА

[3. Технічні науки]

Автор: Аксьонов Олександр Сергійович, аспірант, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 17:17

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАЛИВНОЇ ОЩАДНОСТІ ВІД РЕЖИМУ РУХУ АВТОМОБІЛЯ

[3. Технічні науки]

Автор: Городняк Роман Васильович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Проектування машин та автомобільного інжинірингу, Національний університет "Львівська політехніка", м Львів; Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автомобільного транспорту, Національний університет "Львівська політехніка", м Львів; Трухан Олег Петрович, студент магістратури, кафедри Проектування машин та автомобільного інжинірингу, Національного університету "Львівська політехніка", м Львів

Відкрити тези доповіді »

25.01.2023 15:55

ПРО РОЛЬ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПРИ УТВОРЕННІ СЛІДУ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ АВТОКОЛИВАНЬ

[3. Технічні науки]

Автор: Дядя Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Козлова Олена Борисівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Тришин Павло Романович, кандидат технічних наук, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Мазуренко Максим Анатолійович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 17:40

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КУПАЖУВАННЯ СОКІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕНЕРГІЇ

[3. Технічні науки]

Автор: Коляновська Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького національного аграрного університету; Гринчук Анастасія Юріївна, магістрант Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 18:17

МЕТОДОЛОГІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ СЕЛЕКЦІЇ НАВІГАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЗОНІ АТМОСФЕРНИХ ПЕРЕШКОД

[3. Технічні науки]

Автор: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Відкрити тези доповіді »

05.02.2023 17:26

ВПЛИВ АНАЕРОБНОГО ДИГЕСТАТУ НА ПАРАМЕТРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ҐРУНТУ

[3. Технічні науки]

Автор: Михно Ганна Іванівна, студентка, Сумський державний університет, м. Суми; Аблєєва Ірина Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

30.01.2023 02:14

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НОВИХ РЕЖИМІВ НАГРІВУ ПРИ ПЕРЕСИЖУВАННІ МЕТАЛУ В НАГРІВАЛЬНИХ КОЛОДЦЯХ БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ ГОДИНИ НА ВИТРАТИ ШЛАКУ

[3. Технічні науки]

Автор: Петрик Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Кузьменко Алла Анатоліївна, старший викладач кафедри «Електричні машини», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Петрик Богдан В’ячеславович, студент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 17:07

ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ НАПОВНЕНОГО ПЕРГАМЕНТУ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ПАПЕРОВІЙ ОСНОВІ

[3. Технічні науки]

Автор: Плосконос Віктор Григорович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Галиш Віта Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

25.01.2023 16:18

АСПЕКТИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ

[3. Технічні науки]

Автор: Протасова Єлізавета Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри організації і управління будівництвом, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро; Соколенко Анастасія Сергіївна, магістрантка, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

06.01.2023 14:30

НОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЗМІНИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АГРЕГАТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЧАСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[3. Технічні науки]

Автор: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ткачівсткий С.В., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Відкрити тези доповіді »

30.01.2023 01:48

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ФЕРОМАГНІТНИХ МЕТАЛОВИРОБІВ

[3. Технічні науки]

Автор: Сучков Григорій Михайлович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків; Донченко Андрій Валерійович, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Відкрити тези доповіді »

23.01.2023 11:15

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДУКЦІЙНОГО РЕОСТАТУ ДВОХКОТУШКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

[3. Технічні науки]

Автор: С’янов Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна; Косухіна Олена Станіславівна, кандидат технічних наук, доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна; Житкевич Наталія Юліанівна, аспірант, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 21:02

ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ВАКУУМНОЇ ТЕХНІКИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ НАУКИ І ТЕХНІКИ

[3. Технічні науки]

Автор: Хурсенко Світлана Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

05.02.2023 17:49

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДОПОМІЖНОЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

[3. Технічні науки]

Автор: Шпак Оксана Іванівна, кандидат технічних наук, асистент кафедри КСА, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна; Дідула Софія Русланівна, студент кафедри КСА, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 74)

Термін подання матеріалів

06 лютого 2023

До початку конференції залишилось днів 1

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 73)
08-12-2022

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 74)
06-02-2023