2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

05.07.2023 23:22

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Іванюк Ольга Миколаївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 13:17

ГАРМОНІЗАЦІЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

[2. Економічні науки]

Автор: Вдовіна Інеса Олексіївна, старший викладач кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Славкова Алла Аркадіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

05.07.2023 23:08

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Економічні науки]

Автор: Гудима Лілія Олегівна, аспірантка, Національна академія управління, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

01.07.2023 19:06

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Гук О. В., кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Фомюк О. В., студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 08:26

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ВІДНОСИН НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Дон Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцентка кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 16:45

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Економічні науки]

Автор: Ковальчук Вадим Ігорович, студент I курсу магістратури, Вінницький Західноукраїнський національний університет економіки

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 08:40

ОЗЕРА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ

[2. Економічні науки]

Автор: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 14:08

ЛОГІСТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Копосов Олександр Денисович, студент 4 курсу факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

21.06.2023 17:13

ВИДИ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Балан Аліна Антонівна, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

04.07.2023 09:50

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Економічні науки]

Автор: Кравець Марія Дмитрівна, бакалавр, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

08.07.2023 16:43

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Максименко Жанна Василівна, старший викладач кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

21.06.2023 17:00

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Масалітін Ярослав Анатолійович, студент, Сумський державний університет; Яценко Валерій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет

Відкрити тези доповіді »

27.06.2023 16:07

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет; Москаль Павло Євгенович, студент, Поліський національний університет

Відкрити тези доповіді »

01.07.2023 08:33

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Паламарчук Яна Анатоліївна, здобувач вищої освіти факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

29.06.2023 19:15

АНАЛІЗ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄС

[2. Економічні науки]

Автор: Параца Олександр Олександрович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Національний авіаційний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024