2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

13.09.2021 23:17

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ У 2021 РОЦІ

[2. Економічні науки]

Автор: Єремян О.М., к.е.н., доцент, доцент, кафедра обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Періновська О.С., здобувач першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:04

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ ПІДХОДИ У ТЛУМАЧЕННІ ПОНЯТТЯ «ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ» СУЧАСНИМИ НАУКОВЦЯМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Арламовська О.М., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:31

ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Батракова Т.І., к.е.н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; Сінько Д.Р., студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:06

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Безсмертна О.О., студентка? 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Безверхий К.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:08

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Галетій Є.О., студентка, кафедра менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ; Ільїн В.Ю., професор, д.е.н., професор кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:11

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В РОЗРІЗІ МІНІМІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

[2. Економічні науки]

Автор: Дудка А.А., студентка економічного факультету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:20

АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Жукова В.О., студент, кафедра світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:22

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ТАРИФУ НА ВИРОБНИЦТВО, ПОСТАЧАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

[2. Економічні науки]

Автор: Заграй А.В., студентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:27

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Калюжна А.І., студентка, Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:29

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Лихоліт О.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, кафедра аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:32

СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Фесенко В.С., студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:34

ЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Чепіль Ю.Б., студентка, кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів; Шевців Л.Ю., к.е.н., кафедра обліку і аудиту, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:36

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Юхименко К.В., студент, 3 курс, 3 група, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

13.09.2021 23:39

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Яценко В.В., к.т.н., доцент, кафедра економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми; Філон В.В., магістрант, Сумський державний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 25

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024