2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

12.03.2024 16:02

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛУ

[2. Економічні науки]

Автор: Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Венгер Євгеній Іванович, кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

18.03.2024 11:06

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний агарний університет, м. Суми; Зуєнко Дмитро Анатолійович, магістрант, Сумський національний агарний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

12.03.2024 17:44

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Герасименко Тетяна Володимирівна, кандидат геологічних наук, доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

08.03.2024 17:17

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПІДНЕСЕННЯ ПОПИТУ НА СУДНОВИЙ ІНЖИНІРИНГ

[2. Економічні науки]

Автор: Левіт Олександр Олександрович, магістр з економіки, аспірант кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Відкрити тези доповіді »

04.03.2024 15:35

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ З ВРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ

[2. Економічні науки]

Автор: Муравйов Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Братейко Ксенія Ярославівна, ст. гр. МОС-21, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Мандюк Оксана Василівна, ст. гр. МО-41, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

28.02.2024 14:40

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Пилипенко Максим Вячеславович, аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

28.02.2024 15:08

ФОНДОВІ РИНКИ ЯК СПОСІБ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНВЕСТІЦІЯМИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Садіков Ярослав Володимирович, студент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

06.03.2024 16:10

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

[2. Економічні науки]

Автор: Терещенко Артем Миколайович, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Державний торговельно-економічний університет, Київ

Відкрити тези доповіді »

11.03.2024 14:29

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

[2. Економічні науки]

Автор: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відкрити тези доповіді »

05.03.2024 17:06

КАТЕГОРІЯ «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» В СИСТЕМІ СПОРІДНЕНИХ ПОНЯТЬ

[2. Економічні науки]

Автор: Федорова Наталя Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)

Термін подання матеріалів

09 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 90)
09-07-2024