2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

12.03.2024 16:02

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РИТЕЙЛУ

[2. Економічні науки]

Автор: Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Венгер Євгеній Іванович, кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

18.03.2024 11:06

ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний агарний університет, м. Суми; Зуєнко Дмитро Анатолійович, магістрант, Сумський національний агарний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

12.03.2024 17:44

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Герасименко Тетяна Володимирівна, кандидат геологічних наук, доцент, НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

08.03.2024 17:17

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПІДНЕСЕННЯ ПОПИТУ НА СУДНОВИЙ ІНЖИНІРИНГ

[2. Економічні науки]

Автор: Левіт Олександр Олександрович, магістр з економіки, аспірант кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна

Відкрити тези доповіді »

04.03.2024 15:35

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ З ВРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ

[2. Економічні науки]

Автор: Муравйов Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Братейко Ксенія Ярославівна, ст. гр. МОС-21, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів; Мандюк Оксана Василівна, ст. гр. МО-41, спеціальності 073 «Менеджмент», Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

28.02.2024 14:40

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Пилипенко Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Пилипенко Максим Вячеславович, аспірант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

28.02.2024 15:08

ФОНДОВІ РИНКИ ЯК СПОСІБ ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНВЕСТІЦІЯМИ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Садіков Ярослав Володимирович, студент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

06.03.2024 16:10

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

[2. Економічні науки]

Автор: Терещенко Артем Миколайович, аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства, Державний торговельно-економічний університет, Київ

Відкрити тези доповіді »

11.03.2024 14:29

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

[2. Економічні науки]

Автор: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відкрити тези доповіді »

05.03.2024 17:06

КАТЕГОРІЯ «ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ» В СИСТЕМІ СПОРІДНЕНИХ ПОНЯТЬ

[2. Економічні науки]

Автор: Федорова Наталя Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 25

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024