2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

17.10.2022 22:24

MORTGAGE AS AN ELEMENT OF THE REAL ESTATE LENDING MECHANISM

[2. Економічні науки]

Автор: Zharikova Оlena Borisovna, Сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking and Insurance, National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine; Pashchenko Oksana Vasilivna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Chair of Economic Theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine; Zharikova Anna Leonidivna, Student Faculty of Law, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

19.10.2022 21:00

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Єлісєєв Вадим Сергійович, аспірант, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 11:58

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Економічні науки]

Автор: Гудзь Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Проскурня Назар Вікторович, аспірант, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Відкрити тези доповіді »

13.10.2022 13:03

ВНЕСОК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У РЕАЛІЗАЦІЮ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Кучерівська Софія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 10:21

РЕФОРМИ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

[2. Економічні науки]

Автор: Лучко Ірина Віталіївна, студентка, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця

Відкрити тези доповіді »

17.10.2022 21:29

СУТЬ ТА ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

[2. Економічні науки]

Автор: Мацелюх Христина Богданівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 12:24

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка Вінницького технічного фахового коледжу

Відкрити тези доповіді »

19.10.2022 21:43

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 12:40

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Пархаєва Наталя Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Миронець Ярослава Петрівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 12:14

ВИКОРИСТАННЯ САМОНАВЧАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ ГАЛУЗИ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

[2. Економічні науки]

Автор: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

Відкрити тези доповіді »

17.10.2022 12:56

ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

[2. Економічні науки]

Автор: Чапко Тетяна Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 12:30

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Економічні науки]

Автор: Чучкевич Дарина Юріївна, студентка 4 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

06.10.2022 13:09

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Швець Каріна Ігорівна, студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

18.10.2022 10:41

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Економічні науки]

Автор: Шевців Любов Юліанівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів; Петричкович Ростислав Романович, студент 3-го курсу, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 25

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024