ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

18.10.2022 12:30

[2. Економічні науки]

Автор: Чучкевич Дарина Юріївна, студентка 4 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ


Бізнес в сучасних умовах є дуже динамічним і змушує керівників підприємств потрібно вдосконалювати управління. Керівникам підприємства необхідно отримувати інформацію, що надасть можливість провести розрахунок, аналіз, порівняння варіантів та зробити план наступних дій. 

Джерелом інформації для керівництва є облік, що призначений не тільки для узагальнення інформації, але й для забезпечення ефективного ведення виробничо-господарської діяльності підприємств. Тому великого значення набуває необхідність організація управлінського обліку, створення системи ефективного контролю та управління витратами на етапах виробництва.

Управлінський облік – процес, який, прибавляючи цінність, безперервно вдосконалює планування, проектування, вимірювання і функціонування систем фінансової і нефінансової інформації, який направляє дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує і створює культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей підприємства [1].

Основними завданнями управлінського обліку є:

• збір, обробка, узагальнення і передача інформації для прийняття рішень та управління підприємством;

• ефективність  та доцільність використання коштів, майна та засобів підприємства;

• підведення підсумків діяльності підприємства, оцінка ефективності діяльності підприємства в цілому та за центрами відповідальності прийняття рішень;

• складання звітів для керівництва та інших внутрішніх користувачів;

• планування подальших дій стосовно покращення роботи підприємства.

Управлінський облік повинен включати напрями, статті доходів і витрат, розподіл витрат та загальні витрати для всіх, облікову політику, формати звітності та процедури отримання інформації. 

Для впровадження системи управлінського обліку та успішного здійснення цього процесу  необхідні такі складові:

• фахівці, що спеціалізуються на впровадженні управлінського обліку;

• ресурси для здійснення впровадження управлінського обліку, а саме гроші та час;

• участь спеціалістів та керівництва у розробці та впровадженні обліку, адже корегування керівництва допоможуть отримати бажаний результат діяльності підприємства [2] .

Управлінський облік є однією з основних функцій у системі управління підприємством, що формує інформацію для аналізу господарської діяльності, складання бізнес-планів, прийняття управлінських рішень. Суть управлінського обліку полягає в тому, щоб допомогти менеджеру досягти цілей компанії.

Література

1. Лебедик Т. В. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах / Т. В. Лебедик, К. Ю. Іващенко, А. М. Світловська. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2016.

2. Подунай В. В. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на вітчизняних підприємствах / В. В Подунай, К. В. Бурко // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(4).

___________________

Науковий керівник: Бунда Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м.Київ

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення