2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

15.02.2024 12:03

DIGITAL CREATIVE INITIATIVES TO SUPPORT UKRAINIAN ENTREPRENEURS DURING THE WAR

[2. Економічні науки]

Автор: Oksana Malynka, PhD., Associate Professor, Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University, Ivano-Frankivsk, Ukraine, Administrative Assistant to the Executive Vice President, United American Marketing Corp. Oak Brook, Illinois, USA

Відкрити тези доповіді »

26.01.2024 12:40

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В РОЗРІЗІ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Бежан Олег Андрійович, аспірант, кафедра обліку і фінансів факультет інформаційних технологій та економіки, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

Відкрити тези доповіді »

15.02.2024 12:44

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Економічні науки]

Автор: Вороний Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Гжицького, м. Львів

Відкрити тези доповіді »

05.02.2024 14:26

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Габор Володимир Семенович, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»; Федуняк Ігор Осипович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

02.02.2024 13:28

«БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» (підприємство АТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»)

[2. Економічні науки]

Автор: Дуб Ольга Анатоліївна, магістрантка 2 курсу кафедри фіскального адміністрування факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету, м. Ірпінь, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.01.2024 16:13

КОНТРОЛІНГ Є ПІДХОДОМ ДО СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Економічні науки]

Автор: Заболотна Олена Степанівна, PhD, доцент, Одеський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

06.02.2024 16:11

ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

[2. Економічні науки]

Автор: Краліч Євген Робертович, аспірант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Відкрити тези доповіді »

05.02.2024 14:09

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В АУДИТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Нежид Юлія Степанівна, доктор філософії з менеджменту, старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

06.02.2024 15:51

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У БІЗНЕCІ

[2. Економічні науки]

Автор: Олексієнко Михайло Михайлович, магістрант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

31.01.2024 16:45

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ

[2. Економічні науки]

Автор: Погорєлова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

Відкрити тези доповіді »

09.02.2024 17:04

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

[2. Економічні науки]

Автор: Романовська Анна Володимирівна, аспірант Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; Величко Вікторія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

26.01.2024 14:45

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Тимчик Артем Михайлович, аспірант, кафедра екологічного менеджменту та підприємництва, економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)

Термін подання матеріалів

14 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 25

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024