2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

15.09.2023 09:16

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ

[2. Економічні науки]

Автор: Ідрісова Айгел, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

14.08.2023 14:29

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

[2. Економічні науки]

Автор: Бебітова Патма Балтаєвна, магістрант кафедри менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький, Україна

Відкрити тези доповіді »

19.09.2023 09:32

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Проц Кіра Романівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

19.09.2023 10:22

МОДЕЛЬ ДИСКОНТОВАНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ (DCF) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

[2. Економічні науки]

Автор: Бобирь Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Григор'єва Поліна Денисівна, студентка, кафедра економічного моделювання, обліку та статистики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

03.09.2023 17:50

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ ГЛОБАЛЬНИХ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОННОЮ КОМЕРЦІЄЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СЕКТОРАХ

[2. Економічні науки]

Автор: Булах Олександр Віталійович, аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

21.08.2023 15:31

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙ ШОСТОГО УКЛАДУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Бутко Богдан Олександрович, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнароднї економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 09:01

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУРВОРЕННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

[2. Економічні науки]

Автор: Габібова Айхана, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 09:10

СВІТОВИЙ РИНОК БІЗНЕС-АВІАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

[2. Економічні науки]

Автор: Гулузаде Ільгара, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

18.09.2023 09:07

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙНУ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В HR МЕНЕДЖМЕНТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Жуковська Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

11.09.2023 19:03

АНАЛІЗ СТАНУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Косенко Євген Анатолійович, аспірант, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків; Косенко Софія Андріївна, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків

Відкрити тези доповіді »

19.09.2023 10:03

ЦИФРОВІ ФІНАНСИ, ЯК ДРАЙВЕР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Економічні науки]

Автор: Костюченко Анна Миколаївна, викладач, спеціаліст вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Відкрити тези доповіді »

29.08.2023 12:30

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Левицька Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Пожуєва Ірина Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент, Національного університету «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 10:22

РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

[2. Економічні науки]

Автор: Легошина Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, викладач спеціальних дисциплін, Прилуцький технічний фаховий коледж, м. Прилуки

Відкрити тези доповіді »

19.09.2023 18:47

ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА СОЦІАЛЬНІ ВІДРАХУВАННЯ В ЕСТОНІЇ ЯК ПРИКЛАД ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Луговець Богдан Валерійович, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.09.2023 09:24

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Мамедова Ільхама Мехман кизи, здобувач вищої освіти, кафедра менеджменту авіаційної діяльності, Льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кропивницький

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)

Термін подання матеріалів

12 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 85)
15-02-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 86)
13-03-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)
11-04-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 88)
14-05-2024

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 89)
12-06-2024