Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

1. Інформаційні системи і технології

09.01.2022 21:43

КОНКУРЕНТНИЙ ДОСТУП У ТАБЛИЧНИХ БЛОКУВАННЯХ MYSQL: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Грибовський А.П., студент 3 курсу, групы ПЗ-19-2, факультету прикладної математики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

21.12.2021 19:22

РОЗУМНІ КОНТРАКТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Перевозова І.В., д.е.н, професор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ; Федорів Р.В., магістр спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу, м. Івано-Франківськ

Відкрити тези доповіді »

19.01.2022 09:30

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ІНСТРУМЕНТ ЧИ ЗАГРОЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ?

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Слатвінська Валерія Миколаївна, викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, Міжнародний гуманітарний університет

Відкрити тези доповіді »

20.01.2022 22:14

МЕТОД ОТБРАКОВКИ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Софронова Марина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, кафедра вищої математики, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», м. Харків

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 65)

Термін подання матеріалів

08 лютого 2022

До початку конференції залишилось днів 18

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 64)
10-12-2021

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 65)
08-02-2022