ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

01.02.2022 21:17

[1. Інформаційні системи і технології]

Автор: Мєрка О.І., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж; Мєрка М.В., викладач, Харківський державний автомобільно-дорожній коледж


Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності. ІКТ – це технології опрацювання інформації за допомогою комп’ютера та телекомунікаційних засобів. 

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, впровадження дистанційного навчання, викладач повинен вносити в освітній процес нові методи подачі інформації. Вже давно доведено, що кожен студент по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного студентів. Тепер же, з використанням комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, заклади освіти отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного студента.

Впровадження ІКТ в освітній процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню логічного та творчого мислення, сприяє розвитку студентів та формуванню інформаційної культури.

ІКТ є рушійною силою, оскільки педагоги розуміють, що поєднання цифрових технологій та ресурсів дає більше можливостей для розширення горизонтів та покращення якості навчання, викладання та підготовки, ніж усі попередні освітні технології від дошки до телебачення. Велика частина викладання та навчання є вербальною, будь то слова, числа, формули або зображення. Цифрові навчальні матеріали якісно відрізняються від традиційних навчальних матеріалів своєю можливістю керувати ними.

Необхідно навчити кожного студента за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб студенти активно, з цікавістю і захопленням працювали на заняттях. 

Допомогти викладачу у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп’ютерних. Адже використання комп’ютера, проектора на заняттях дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Переваги використання ІКТ:

• Індивідуалізація навчання;

• Інтенсифікація самостійної роботи студентів;

• Зростання обсягу виконаних завдань;

• Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

• Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи. 

Використання інформаційних технологій в освітньому процесі значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу студентами. Використання презентацій та відеороликів – це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до поповнення знань, без уяви і емоцій неможливий творчий розвиток студентів. Проведення тестування за допомогою комп’ютера або телефона дозволить викладачу за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається, у всіх студентів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного студента. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання стає хорошою допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання в сучасній освіті.
Ця стаття ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License
допомога Знайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення