2. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2011

2. Економічні науки

30.01.2023 14:04

GREEN ENERGY PRODUCTION MANAGEMENT

[2. Економічні науки]

Автор: S.A. Kharin, Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology, Ukraine

Відкрити тези доповіді »

23.01.2023 09:21

POLITICAL MARKETING AS THE BASIS OF DEVELOPMENT MODERN PR COMPANY

[2. Економічні науки]

Автор: Tetiana Chernysh, Ph.D. of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing State university of trade and economics, Kyiv

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 17:52

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПОЗАБАЛАНСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Економічні науки]

Автор: Єремян Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький; Гурова Вероніка Олександрівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький

Відкрити тези доповіді »

30.01.2023 01:33

СТРУКТУРНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКЗОГЕННИІХ ВИКЛИКІВ

[2. Економічні науки]

Автор: Аратовська Ілона Андріївна, студентка Київського Національного університету ім. Вадима Гетьмана

Відкрити тези доповіді »

23.01.2023 09:29

РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Бірюченко Світлана Юріївна, кандидат економічних наук, Державний університет «Житомирська політехніка, м. Житомир; Орлова Катерина Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний університет «Житомирська політехніка, м. Житомир; Бірюченко Дарія Ярославівна, Науковий ліцей Житомирської політехніки, м. Житомир

Відкрити тези доповіді »

23.01.2023 09:40

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕНРСТВА ПІД ЧАС ПОЗАШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

[2. Економічні науки]

Автор: Губіна С.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Фрицюк В.А., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 18:01

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

[2. Економічні науки]

Автор: Калініченко Зоя Дмитрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Гузь Ірина Іванівна, здобувач спеціальності 051 «Економіка», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

27.01.2023 12:54

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Економічні науки]

Автор: Макарова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 18:32

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

[2. Економічні науки]

Автор: Маландій Марина Василівна, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Ставничий Володимир Дмитрович, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

18.01.2023 15:50

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ – СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ

[2. Економічні науки]

Автор: Миколенко Олександр Григорійович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

03.02.2023 18:07

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Мурована Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 21:07

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ВІД РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Пітенко Олена Станіславівна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Павлоград

Відкрити тези доповіді »

25.01.2023 16:31

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА

[2. Економічні науки]

Автор: Прибилович Тетяна Володимирівна, викладач економічних дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Державного університету економіки і технологій», м. Кривий Ріг

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 17:07

ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[2. Економічні науки]

Автор: Сливінська Оксана Богданівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани; Боднар Ореста Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани

Відкрити тези доповіді »

01.02.2023 18:21

ЗМІНА СТАВЛЕННЯ ДО ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СВІТОВОЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ КРИЗОЮ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

[2. Економічні науки]

Автор: Турчина Інесса Геннадіївна, викладач вищої категорії, Відокремлений структурний підрозділ «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Павлоград

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 74)

Термін подання матеріалів

06 лютого 2023

До початку конференції залишилось днів 1

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календар


Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 73)
08-12-2022

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 74)
06-02-2023