2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

06.02.2023 19:19

ANALYSIS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TOURISM SPHERE OF UKRAINE

[2. Экономические науки]

Автор: O.M. Proskurnia, PhD of Technical Sciences, Associate Professor, National Technical University "KhPI", Kharkiv; V.O. Matrosova, PhD in Economics, Professor, National Technical University "KhPI", Kharkiv

Открыть тезы доклада »

30.01.2023 14:04

GREEN ENERGY PRODUCTION MANAGEMENT

[2. Экономические науки]

Автор: S.A. Kharin, Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology, Ukraine

Открыть тезы доклада »

23.01.2023 09:21

POLITICAL MARKETING AS THE BASIS OF DEVELOPMENT MODERN PR COMPANY

[2. Экономические науки]

Автор: Tetiana Chernysh, Ph.D. of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing State university of trade and economics, Kyiv

Открыть тезы доклада »

01.02.2023 17:52

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ПОЗАБАЛАНСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Экономические науки]

Автор: Єремян Олена Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький; Гурова Вероніка Олександрівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Херсонський національний технічний університет, м. Хмельницький

Открыть тезы доклада »

07.02.2023 12:22

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Экономические науки]

Автор: Іванова Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Открыть тезы доклада »

30.01.2023 01:33

СТРУКТУРНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКЗОГЕННИХ ВИКЛИКІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Аратовська Ілона Андріївна, студентка Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

23.01.2023 09:29

РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Бірюченко Світлана Юріївна, кандидат економічних наук, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир; Орлова Катерина Євгеніївна, кандидат економічних наук, доцент, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир; Бірюченко Дарія Ярославівна, Науковий ліцей Житомирської політехніки, м. Житомир

Открыть тезы доклада »

06.02.2023 16:53

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ

[2. Экономические науки]

Автор: Бабух Ілона Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна; Романюк Надія Василівна, кандидат економічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Открыть тезы доклада »

23.01.2023 09:40

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПІД ЧАС ПОЗАШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

[2. Экономические науки]

Автор: Губіна С.І., кандидат педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Фрицюк В.А., доктор педагогічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Открыть тезы доклада »

11.02.2023 17:34

МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

[2. Экономические науки]

Автор: Гуші Максим Біжанович, студент 6 курсу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Открыть тезы доклада »

06.02.2023 10:29

СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[2. Экономические науки]

Автор: Дзекунов Сергій Михайлович, аспірант, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

Открыть тезы доклада »

07.02.2023 12:34

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІТ-СЕКТОРА УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Журавльова Ірина Вікторівна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, м. Харків

Открыть тезы доклада »

06.02.2023 23:44

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРЕНІНГОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВО-ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Запорожець Оксана Віталіївна, викладач фінансово-облікових дисциплін, Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький фаховий коледж Державного університету економіки і технологій», м. Кривий Ріг

Открыть тезы доклада »

01.02.2023 18:01

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ НА ОСНОВІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Калініченко Зоя Дмитрівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Гузь Ірина Іванівна, здобувач спеціальності 051 «Економіка», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Открыть тезы доклада »

27.01.2023 12:54

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Экономические науки]

Автор: Макарова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024