2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

06.12.2023 12:39

TECHNOLOGICAL VECTOR OF CHINA'S ECONOMIC DEVELOPMENT

[2. Экономические науки]

Автор: Anastasia Synytsia, Master’s Student, State University of Trade and Economics, Kyiv

Открыть тезы доклада »

05.12.2023 01:46

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ КИЇВСЬКОГО РИНКУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

[2. Экономические науки]

Автор: Богачова Ася Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний університет; Рилов Костянтин Олександрович, магістрант, Київський національний лінгвістичний університет

Открыть тезы доклада »

27.11.2023 20:03

АНТИКРИЗОВА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ АТ “ВО “КОНТІ”)

[2. Экономические науки]

Автор: Віткова Аліна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Міжнародний університет фінансів, м.Київ

Открыть тезы доклада »

08.12.2023 17:24

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

[2. Экономические науки]

Автор: Гончаренко Олена Михайлівна, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м.Суми

Открыть тезы доклада »

30.11.2023 20:31

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: РОЛЬ У РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Доброштан Марина Олександрівна,здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

29.11.2023 11:30

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Экономические науки]

Автор: Дубик Євгеній Сергійович, студент, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Открыть тезы доклада »

07.12.2023 22:34

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА УСПІХИ КОМПАНІЇ «НОВА ПОШТА»

[2. Экономические науки]

Автор: Кузьменко Станіслав Валерійович, студент І курсу магістратури, Національний транспортний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

07.12.2023 19:45

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

[2. Экономические науки]

Автор: Оприско Яна Романівна, студентка, Національний університет «Львівська Політехніка», Львів

Открыть тезы доклада »

07.12.2023 19:07

ДОЛАРИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ

[2. Экономические науки]

Автор: Поплюйко Ярослава Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Открыть тезы доклада »

01.12.2023 16:59

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

[2. Экономические науки]

Автор: Созинова Ірина Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет, м. Київ; Коротка Тетяна Юріївна, студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

Открыть тезы доклада »

07.12.2023 01:09

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМАНДНОГО ПІДХІДУ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

[2. Экономические науки]

Автор: Стригуль Сергій Владиславович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, завідувач поліклінічним відділенням КНП ММР Міська лікарня №1, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв; Гусєва-Божаткіна Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Открыть тезы доклада »

07.12.2023 18:10

РОЛЬ І ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СТРАТЕГІЮ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

[2. Экономические науки]

Автор: Тимошенко Марина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Приазовський державний технічний університет, м. Дніпро

Открыть тезы доклада »

07.12.2023 19:31

ДЕПОЗИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ

[2. Экономические науки]

Автор: Швирид Дмитро Володимирович, здобувач другого(магістерського) рівня вищої освіти, Центральноукраїнський національно технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Открыть тезы доклада »

07.12.2023 00:06

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

[2. Экономические науки]

Автор: Шевченко Алла Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021



Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024