2. Экономические науки - Научное сообщество

Вас приветствует Интернет конференция!

Приветствуйем на нашем сайте

Рік заснування видання - 2011

2. Экономические науки

05.09.2021 21:52

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[2. Экономические науки]

Автор: Іванова М.О., к. е. н., доцент, кафедра підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Открыть тезы доклада »

05.09.2021 22:10

БІТКОІН, НОВА ХВИЛЯ ЗЛЕТУ

[2. Экономические науки]

Автор: Батракова Т.І., к. е. н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; Тагірова О.В., Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Открыть тезы доклада »

05.09.2021 21:48

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СОЦМЕРЕЖАХ

[2. Экономические науки]

Автор: Гріщенко А.Р., студент, Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Открыть тезы доклада »

05.09.2021 21:50

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[2. Экономические науки]

Автор: Дуріхіна О.В., аспірантка, кафедра комерційної діяльності і логістики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Открыть тезы доклада »

05.09.2021 22:01

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ

[2. Экономические науки]

Автор: Курганська Ю.В., студентка 2 курсу (магістр), група ХарМоГРС19-1з, кафедра «Туризму і готельного господарства», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Открыть тезы доклада »

05.09.2021 22:08

"СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА" ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ В ДЕРЖАВІ

[2. Экономические науки]

Автор: Мямлін В.В., докт. техн. наук., с.н.с., професор, кафедра «Вагони та вагонне господарство», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Открыть тезы доклада »

05.09.2021 22:13

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ВЕКТОР ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ

[2. Экономические науки]

Автор: Таранич А.В., канд. екон. наук, доцент, кафедра маркетингу, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Таранич О.В., канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Открыть тезы доклада »

05.09.2021 22:19

ХЕДЖУВАННЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ

[2. Экономические науки]

Автор: Якимець Д.В., студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Открыть тезы доклада »

На данное время принимаются тезисы докладов международной научно-практической интернет-конференции на тему:

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)

Дата подачи материалов

09 липня 2024

До начала конференции осталось дней 0

Подать заказ

Конференции

Конференции 2024

Конференции 2023

Конференции 2022

Конференции 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Календарь


Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 89)
12-06-2024

Информационное общество: технологические, экономические и технические аспекты становления (выпуск 90)
09-07-2024