2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

05.09.2021 21:52

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Іванова М.О., к. е. н., доцент, кафедра підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

05.09.2021 22:10

БІТКОІН, НОВА ХВИЛЯ ЗЛЕТУ

[2. Economic sciences]

Author: Батракова Т.І., к. е. н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя; Тагірова О.В., Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Open topic »

05.09.2021 21:48

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СОЦМЕРЕЖАХ

[2. Economic sciences]

Author: Гріщенко А.Р., студент, Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль

Open topic »

05.09.2021 21:50

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[2. Economic sciences]

Author: Дуріхіна О.В., аспірантка, кафедра комерційної діяльності і логістики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Open topic »

05.09.2021 22:01

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Курганська Ю.В., студентка 2 курсу (магістр), група ХарМоГРС19-1з, кафедра «Туризму і готельного господарства», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

05.09.2021 22:08

"СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА" ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ В ДЕРЖАВІ

[2. Economic sciences]

Author: Мямлін В.В., докт. техн. наук., с.н.с., професор, кафедра «Вагони та вагонне господарство», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

Open topic »

05.09.2021 22:13

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ВЕКТОР ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Таранич А.В., канд. екон. наук, доцент, кафедра маркетингу, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Таранич О.В., канд. екон. наук, доцент, кафедра менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

05.09.2021 22:19

ХЕДЖУВАННЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Якимець Д.В., студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024