3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

26.09.2021 16:22

АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС РЕЄСТРАЦІЇ ДЕФЕКТІВ В МЕТАЛЕВИХ ЗРАЗКАХ

[3. Technical sciences]

Author: Бенедицький В.Б., старший викладач, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир; Демчук М.А., студент 4 курсу, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир; Коренівська О.Л., к.т.н., доцент, кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

Open topic »

26.09.2021 17:20

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИТІКАННЯ ГАЗУ З ГАЗОПРОВОДУ І ЙОГО ФІЛЬТРАЦІЇ В ҐРУНТІ

[3. Technical sciences]

Author: Дрінь Н.Я., к.т.н., асистент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

26.09.2021 17:23

ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРИ ЗАТРИМАННІ ОСІБ ЯКІ ВЧИНИЛИ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ А ТАКОЖ ПІДОЗРЮВАНИХ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

[3. Technical sciences]

Author: Карасьов О.А., курсант 2 курсу, КП-932, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Open topic »

26.09.2021 17:31

РАДІОЛОКАЦІЙНА ВІДБИВАНІСТЬ НЕСФЕРИЧНИХ ГІДРОМЕТЕОРНИХ ЧАСТИНОК ПРИ ПОВНОМУ ПРИЙОМІ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан В.Х., доцент, кафедра технічної експлуатації флоту, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

26.09.2021 17:36

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СПРЯМОВАНИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ

[3. Technical sciences]

Author: Лютак З.П., к.т.н., професор, Інститут інформаційних технологій, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

26.09.2021 17:38

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТУПУ БАГАТОСТАНЦІЙНОГО ТИПУ CDMA

[3. Technical sciences]

Author: Орловський В.О., студент, кафедра системного аналізу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Open topic »

26.09.2021 17:40

ІЛОН МАСК – ВІДКРИТТЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ

[3. Technical sciences]

Author: Сойка Н.В., студентка, відділення інформаційних технологій, менеджменту та туризму, Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Open topic »

26.09.2021 17:56

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВИТРАТ ГАЗУ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА ЛІНІЙНІЙ ЧАСТИНІ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Р.Б., к.т.н., доцент, кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

28.09.2021 21:14

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗОБЕТОНИХ КОНСТРУКЦІЙ ШТУЧНИХ СПОРУД ЗАЛІЗНИЦЬ ПО ДЕФЕКТНОСТІ

[3. Technical sciences]

Author: Талавіра Г.М., к.т.н., доцент, кафедра залізничної колії іколійного господарства, Державний університет інфраструктури і технологій

Open topic »

28.09.2021 21:17

ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТРАЛЬНИХ ОПТОВОЛОКОННИХ ЛІНІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Ящук Ю.Р., студент, кафедра системного аналізу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024