1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

06.09.2021 20:31

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ РАДІАТОРІВ ЗА УМОВИ ПРИМУСОВОЇ КОНВЕКЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Іовиця К.М., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кушнір Р.В., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., к. ф.-м. н., доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

06.09.2021 20:07

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНВЕРТАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПАПЕРОВОГО В ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ

[1. Information systems and technologies]

Author: Білозерський В.О., бакалавр, кафедра систем управління літальними апаратами, студент магістрант, Національний аерокосмічний університет "ХАІ", м. Харків; Краснов Л.О., к. т. н., доцент, кафедра систем управління літальними апаратами, Національний аерокосмічний університет "ХАІ", м. Харків

Open topic »

06.09.2021 19:52

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОГО ЛІМІТУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., к. т. н., доцент, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Ханчопуло О.В., Coach Club Group, HR-менеджер, коуч, м. Київ

Open topic »

06.09.2021 20:10

ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНІ МЕРЕЖІ SDN

[1. Information systems and technologies]

Author: Братищенко М.Р., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Скрипка Я.В., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Міщенко В.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 20:13

ТЕХНОЛОГІЇ INDUSTRY 4.0

[1. Information systems and technologies]

Author: Братищенко М.Р., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Скрипка Я.В., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Міщенко В.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 20:17

АЛГОРИТМИ ПОПЕРЕДНЬО НАТРЕНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гура В.Т., аспірант, кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Осадчук О.Я., студент, кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

06.09.2021 20:21

АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ АРИФМЕТИЧНОЇ ТА ЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Данильчук М.О., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Георгіу І.М., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., к. ф.-м. н., доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

06.09.2021 20:35

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОЛЬОРУ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Open topic »

06.09.2021 20:55

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Любіва А.В., магістр, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:02

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ І АРХІТЕКТУРНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАТФОРМИ IMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Марюха Я.В., бакалавр, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:05

CAD/CAM/CAE ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Микитась А.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кононенко О.М., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гузько М.А., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:08

ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Микитась А.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кононенко О.М., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гузько М.А., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:16

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ДІАГРАМ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Нятіна Н.Л., к. т. н., доцент, кафедра економічної кібернетики, Новокаховський політехнічний інститут, м. Нова Каховка

Open topic »

06.09.2021 21:30

MALTEGO ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВІДКИ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

[1. Information systems and technologies]

Author: Охотнік Т.В., студентка, кафедра безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Алексик Н.В., студентка, кафедра безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

06.09.2021 22:56

МЕТОДИ ВИБОРУ СПЕКТРУ У КОНІТИВНИХ МЕРЕЖАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Подоляк О.О., курсант, кафедра радіо- та супутникового зв’язку, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024