1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

06.09.2021 20:31

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ РАДІАТОРІВ ЗА УМОВИ ПРИМУСОВОЇ КОНВЕКЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Іовиця К.М., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Кушнір Р.В., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., к. ф.-м. н., доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

06.09.2021 20:07

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНВЕРТАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПАПЕРОВОГО В ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ

[1. Information systems and technologies]

Author: Білозерський В.О., бакалавр, кафедра систем управління літальними апаратами, студент магістрант, Національний аерокосмічний університет "ХАІ", м. Харків; Краснов Л.О., к. т. н., доцент, кафедра систем управління літальними апаратами, Національний аерокосмічний університет "ХАІ", м. Харків

Open topic »

06.09.2021 19:52

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОГО ЛІМІТУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бичковський В.О., к. т. н., доцент, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Ханчопуло О.В., Coach Club Group, HR-менеджер, коуч, м. Київ

Open topic »

06.09.2021 20:10

ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНІ МЕРЕЖІ SDN

[1. Information systems and technologies]

Author: Братищенко М.Р., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Скрипка Я.В., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Міщенко В.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 20:13

ТЕХНОЛОГІЇ INDUSTRY 4.0

[1. Information systems and technologies]

Author: Братищенко М.Р., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Скрипка Я.В., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Міщенко В.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 20:17

АЛГОРИТМИ ПОПЕРЕДНЬО НАТРЕНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ У СИСТЕМАХ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Гура В.Т., аспірант, кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів; Осадчук О.Я., студент, кафедра радіоелектронних та комп’ютерних систем, факультет електроніки та комп’ютерних технологій, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

06.09.2021 20:21

АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ АРИФМЕТИЧНОЇ ТА ЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Данильчук М.О., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Георгіу І.М., студент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Деревянчук О.В., к. ф.-м. н., доцент, кафедра професійної та технологічної освіти і загальної фізики, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

06.09.2021 20:35

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОЛЬОРУ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова, м. Одеса

Open topic »

06.09.2021 20:55

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Любіва А.В., магістр, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:02

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ І АРХІТЕКТУРНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАТФОРМИ IMS

[1. Information systems and technologies]

Author: Марюха Я.В., бакалавр, кафедра електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:05

CAD/CAM/CAE ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Микитась А.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кононенко О.М., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гузько М.А., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:08

ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ ТА ПЕРЕДАВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

[1. Information systems and technologies]

Author: Микитась А.О., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кононенко О.М., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Гузько М.А., студент, «Комп’ютерна інженерія та управління», Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

06.09.2021 21:16

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ДІАГРАМ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Нятіна Н.Л., к. т. н., доцент, кафедра економічної кібернетики, Новокаховський політехнічний інститут, м. Нова Каховка

Open topic »

06.09.2021 21:30

MALTEGO ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВІДКИ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

[1. Information systems and technologies]

Author: Охотнік Т.В., студентка, кафедра безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Алексик Н.В., студентка, кафедра безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

06.09.2021 22:56

МЕТОДИ ВИБОРУ СПЕКТРУ У КОНІТИВНИХ МЕРЕЖАХ РАДІОЗВ’ЯЗКУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Подоляк О.О., курсант, кафедра радіо- та супутникового зв’язку, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)

Date of conference

12 march 2024

Remaining time to start conference 10

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
12-03-2024