1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

07.03.2023 22:13

DATA PREPARATION FOR FORECASTING ECONOMIC INDICATORS WITH MACHINE LEARNING

[1. Information systems and technologies]

Author: Bohdan Zakharchuk, postgraduate student, National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorskyi Kyiv Polytechnic Institute"

Open topic »

13.03.2023 14:03

MATHEMATICS SIT, PROGRAMMING OPERATORS SIT AND SOME APPLICATIONS

[1. Information systems and technologies]

Author: Illia Vitaliovich Danilishyn, applicant for higher education in Sumy State University; Oleksandr Vitaliovich Danilishyn, applicant for higher education in Sumy State University

Open topic »

06.03.2023 22:06

MACHINE LEARNING APPROACH FOR AIR QUALITY PREDICTION

[1. Information systems and technologies]

Author: V.T. Hura, postgraduate, Ivan Franko Lviv National University, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Lviv

Open topic »

03.03.2023 19:21

COMBINED NUMERICAL AND ANALYTICAL METHOD FOR SIMPLIFICATION OF THE MATHEMATICAL MODEL STRUCTURE

[1. Information systems and technologies]

Author: Viktor Gorodetskyi, assoc. prof., PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Mykola Osadchuk, assistant, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

03.03.2023 18:26

АВТОМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ML.NET

[1. Information systems and technologies]

Author: Боднарчук Сергій Ігорович, бакалавр, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

03.03.2023 17:55

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ВЖИВАНИХ АВТО НА БАЗІ ANGULAR ТА ASP.NET CORE

[1. Information systems and technologies]

Author: Візнюк Артем Валентинович, магістрант, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро; Дяченко Григорій Григорійович, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Open topic »

20.02.2023 20:26

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ МЕРЕЖІ СКЛАДІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Вакарюк Денис Володимирович, магістрант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

06.03.2023 21:41

МЕТОДИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Капаціла Роман Ігорович, аспірант, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

Open topic »

03.03.2023 18:45

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НЕТЕХНІЧНИХ НАПРЯМКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[1. Information systems and technologies]

Author: Козиренко Світлана Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Козиренко Віктор Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків

Open topic »

15.02.2023 12:52

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корінь Владислав Едуардович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Open topic »

07.03.2023 21:28

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЛЬОРУ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИСТОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Корбан Ю.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова; Корбан Г.В., викладач спеціальних дисциплін, Відділення «Живопис», Комунальний заклад «Одеський художній коледж ім. М.Б. Грекова

Open topic »

07.03.2023 13:48

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ОБРОБКИ ГОЛОСОВИХ КОМАНД З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ KALDI

[1. Information systems and technologies]

Author: Кундій Дмитро Віталійович, магістрант, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

03.03.2023 10:56

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНИХ ТА РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Мітолап Аліна Василівна, студентка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро; Верба Ольга Віталіївна, завідувачка навчального відділу, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Open topic »

07.03.2023 23:56

МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ UML-ДІАГРАМИ ПРЕЦЕДЕНТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Макоєдова Валентина Олександрівна, аспірантка, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

07.03.2023 14:42

СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА БАЗІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Нечипор Дан Романович, магістрант, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024