1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

09.10.2023 19:50

AUTOMATED ATTENDANCE SYSTEMS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

[1. Information systems and technologies]

Author: Andriy Topolskiy, PhD student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia; Yevhen Palamarchuk, Cand. Sc. (Technology), Associate Professor, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

Open topic »

09.10.2023 14:46

ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF THE MILITARY

[1. Information systems and technologies]

Author: Olena Ivanova, Associate Professor, PhD, State University of Trade and Economics, Kyiv, Masaryk University, Brno

Open topic »

08.10.2023 20:25

ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКИ NEUROKIT2 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНОМАЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЕКГ

[1. Information systems and technologies]

Author: Антосяк Павло Павлович, кандидат фізико-математичних наук, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород; Самусь Василь Михайлович, аспірант, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород; Самусь Євгенія Іванівна, старший викладач, Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", м.Ужгород

Open topic »

03.10.2023 18:39

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[1. Information systems and technologies]

Author: Артюх Владислав Анатолійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Open topic »

03.10.2023 18:50

ВПЛИВ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Арутюнян Георгій Володимирович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Open topic »

10.10.2023 20:59

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бєляєва Олена Павлівна, кандидат наук з державного управління, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Кравченко Андрій Валерійович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Ніколаєнко Леонід Анатолійович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми; Холод Олександр Борисович, аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, м. Суми

Open topic »

12.10.2023 00:15

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бєляєва Олена Павлівна, кандидат наук з державного управління, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

02.10.2023 17:42

РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯСКРАВОСТІ ВІДЕОДАНИХ У СИСТЕМАХ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Білозерський Владислав Олександрович, аспірант, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків; Білоус Олександр Олександрович, студент, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Open topic »

03.10.2023 18:58

ГЕЙМІФІКАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВУЗУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Василенко Артем Віталійович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Open topic »

03.10.2023 19:07

РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВУЗІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Високос Сергій Михайлович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав; Васенко Олександр Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цифрових технологій навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Open topic »

09.10.2023 15:14

ЗАСТОСУВАННЯ NLP В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ АНАЛІЗУ КОНТЕКСТУ В СИСТЕМАХ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

[1. Information systems and technologies]

Author: Денесяк Олександр Іванович, аспірант, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; Паламарчук Євген Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Open topic »

15.10.2023 00:36

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кирстя Вадим Васильович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Томаш Василь Васильович, кандидат педагогічних наук, асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

11.10.2023 02:38

МАШИННІ МЕТОДИ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕС АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Кисельов Владислав Віталійович, аспірант, Вінницький національний технічний університет, Вінниця; Ковтун В’ячеслав Васильович, доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Open topic »

11.10.2023 22:47

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА МЕТОДІВ ЇХ СТВОРЕННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Копішинська Олена Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Уткін Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Литвиненко Владислав Анатолійович, магістрант, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Open topic »

11.10.2023 21:56

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛЮЧІВ ЦИФРОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Копішинська Олена Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава; Хоменко Світлана Олегівна, магістрант, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтавa

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)

Date of conference

10 вересня 2024

Remaining time to start conference 50

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 91)
10-09-2024