1. Information systems and technologies - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

1. Information systems and technologies

29.09.2021 21:33

DEEP LEARNING WITH JETSON NANO: REAL-TIME OBJECT DETECTION AND RECOGNITION

[1. Information systems and technologies]

Author: Gura V.T., Department of Radioelectronic and Computer Systems, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko National University of L’viv; Osadchuk O.Y., Department of Radioelectronic and Computer Systems, Faculty of Electronics and Computer Technologies, Ivan Franko National University of L’viv

Open topic »

29.09.2021 21:53

DEVELOPMENT OF A UTILITY PAYMENTS OPTIMIZATION MODEL ON THE EXAMPLE OF SUBMITTING GAS METER VALUES IN UKRAINE

[1. Information systems and technologies]

Author: Katamai I.-M.B., software engineering student, Department of Software Engineering, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk; Kornuta Y.V., software engineering student, Department of Software Engineering, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk; Bandura V.V., associate professor, Ph. D, Department of Software Engineering, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Open topic »

30.09.2021 21:20

WHAT IS A CARDIAC STIMULATOR, WHY IT IS NECESSARY AND HOW DOES LIFE CHANGE AFTER ITS INSTALLATION?

[1. Information systems and technologies]

Author: Serdechenko I.S., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Chernykh M.A., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Hryn O.Y., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv

Open topic »

30.09.2021 21:28

COMPUTER SCIENCE IN THE MEDICINE

[1. Information systems and technologies]

Author: Serdechenko I.S., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Chernykh M.A., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv; Hryn O.Y., student, Department of Biomedical Cybernetics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, c. Kyiv

Open topic »

29.09.2021 21:50

THE BENEFITS OF USING CAPSULES

[1. Information systems and technologies]

Author: Zemlіanska Yu.O., student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

Open topic »

29.09.2021 21:02

СИСТЕМА ВІДСТЕЖЕННЯ ПЕРЕШКОД ТА ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Амарій А.М., спеціальність «Комп’ютерна інженерія», студент 6 курсу, кафедра комп'ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Мельничук С.В., д.ф.-м.н., професор, кафедра комп'ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Танасюк Ю.В., к.ф.-м.н., доцент, кафедра комп'ютерних систем та мереж, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

29.09.2021 21:04

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» СТОСОВНО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

[1. Information systems and technologies]

Author: Аннєнков І.О., к.і.н., с.н.с. Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України

Open topic »

29.09.2021 21:07

СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ З ДАТЧИКІВ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ

[1. Information systems and technologies]

Author: Ареф’єв І.А., асп., кафедра обчислювальної техніки та програмування, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків; Черних О.П., к.ф.-м.н., доцент, кафедра обчислювальної техніки та програмування, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків; Кучук Н.Г., д.т.н., доцент, кафедра обчислювальної техніки та програмування, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків

Open topic »

29.09.2021 21:12

ОГЛЯД ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ

[1. Information systems and technologies]

Author: Бойчук І.І., студентка, кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Open topic »

29.09.2021 21:15

РОЗРОБКА ВЕБ-ЖУРНАЛУ ВИКЛАДАЧА

[1. Information systems and technologies]

Author: Бондаренко А.С., студент, кафедра інформаційних технологій, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Open topic »

29.09.2021 21:24

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОБЛАДНАННЯМ ЛАЗЕРНОЇ ГРАВІЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЧЕРЕЗ ПОСЛІДОВНИЙ ПОРТ RS-232

[1. Information systems and technologies]

Author: Братах Т.Ю., студентка, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.09.2021 21:30

РОЗРОБКА ЦИФРОВОГО СВІТЛОМУЗИЧНОГО ПРИСТРОЮ НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ПЛАТИ ARDUINO

[1. Information systems and technologies]

Author: Гриш А.І., студентка, кафедра комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.09.2021 21:36

SMART-ЦІЛІ. КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Давидова Г.Ю., викладач вищої категорії, циклової комісії “Еектроніка” та “Телекомунікація та радіотехніка”, ЗФККТ НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

29.09.2021 21:38

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ НАВЧАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

[1. Information systems and technologies]

Author: Дмитрик Т.Б., асистет, кафедра інженерії програмного забезпечення, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ; Сторож Я.Б., к.т.н., ТОВ «ТехАудитСервіс»

Open topic »

29.09.2021 21:39

МЕТОД ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ С ВЕБ-РЕСУРСУ ШЛЯХОМ ПАРСИНГУ

[1. Information systems and technologies]

Author: Завтур І.Ю., студент, кафедра Електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024