2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

07.11.2022 15:42

АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[2. Economic sciences]

Author: Іщук Юлія Анатоліївна, доктор філософії, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця; Токарчук Дмитро Валерійович, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

Open topic »

14.11.2022 21:05

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ KPI

[2. Economic sciences]

Author: Ачкасова Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Open topic »

16.11.2022 03:14

ДЕГЛОБОЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЛОКАЛЬНІ КОНФЛІКТИ

[2. Economic sciences]

Author: Бєлін Владислав Сергійович, аспірант групи АФ-21-1, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Open topic »

16.11.2022 02:23

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Біленко Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Соляна Тетяна Миколаївна, здобувачка ОС «бакалавр», Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

15.11.2022 16:44

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Бас Діана Миколаївна, студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Open topic »

16.11.2022 00:51

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[2. Economic sciences]

Author: Висоцька Діана Евгенівна, студентка, Національний університет «Запорізька політехніка»

Open topic »

27.10.2022 17:03

СТРУКТУРНІ СЕГМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

[2. Economic sciences]

Author: Герасимова Яніна Олександрівна, аспірант кафедри Міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Open topic »

15.11.2022 23:13

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ МУЛЬТИМЕДІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

[2. Economic sciences]

Author: Головніна Олена Германівна, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ; Фастенкова Анастасія Вячеславівна, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Open topic »

14.11.2022 08:44

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Головніна Олена Германівна, доктор економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Іванова Наталія Юріївна, кандидат філософських наук, доцент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ; Коваленко Леонід Віталієвич, магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Open topic »

15.11.2022 23:29

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ У ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Гордєєва Тамара Федорівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

16.11.2022 00:59

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Доннік Олександр Сергійович, магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми; Геєнко Михайло Миколайович, кандидат економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

04.11.2022 01:50

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ

[2. Economic sciences]

Author: Желязков Ігор Сеергійович, студент, Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Open topic »

31.10.2022 13:35

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Кій Максим Іванович, студент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці; Гаватюк Людмила Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

14.11.2022 09:09

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

[2. Economic sciences]

Author: Карпенко Юлія Олегівна, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

27.10.2022 16:54

ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ

[2. Economic sciences]

Author: Колонтаєвський О.П., кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра «Туризму і готельного господарства»; Шаповаленко Д.О., кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, кафедра «Туризму і готельного господарства»; Зарембо В.В., студент групи ММГКТС21-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Нгуен Чи Бач, студент гр.ММГКТС21-1, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024