2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

17.10.2022 22:24

MORTGAGE AS AN ELEMENT OF THE REAL ESTATE LENDING MECHANISM

[2. Economic sciences]

Author: Zharikova Оlena Borisovna, Сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking and Insurance, National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine; Pashchenko Oksana Vasilivna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Chair of Economic Theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine; Zharikova Anna Leonidivna, Student Faculty of Law, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Open topic »

19.10.2022 21:00

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Єлісєєв Вадим Сергійович, аспірант, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

18.10.2022 11:58

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Гудзь Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Проскурня Назар Вікторович, аспірант, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Open topic »

13.10.2022 13:03

ВНЕСОК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У РЕАЛІЗАЦІЮ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Кучерівська Софія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

18.10.2022 10:21

РЕФОРМИ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ

[2. Economic sciences]

Author: Лучко Ірина Віталіївна, студентка, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», м. Вінниця

Open topic »

17.10.2022 21:29

СУТЬ ТА ТИПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

[2. Economic sciences]

Author: Мацелюх Христина Богданівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

18.10.2022 12:24

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Мельник Маріанна Василівна, студентка Вінницького технічного фахового коледжу

Open topic »

19.10.2022 21:43

БЮДЖЕТ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

[2. Economic sciences]

Author: Мельник Маріанна Василівна, студентка, Вінницький технічний фаховий коледж

Open topic »

18.10.2022 12:40

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

[2. Economic sciences]

Author: Пархаєва Наталя Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ; Миронець Ярослава Петрівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

18.10.2022 12:14

ВИКОРИСТАННЯ САМОНАВЧАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ ГАЛУЗИ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

[2. Economic sciences]

Author: Філіпковська Лариса Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

Open topic »

17.10.2022 12:56

ТИПОЛОГІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

[2. Economic sciences]

Author: Чапко Тетяна Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Open topic »

18.10.2022 12:30

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Чучкевич Дарина Юріївна, студентка 4 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Open topic »

06.10.2022 13:09

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

[2. Economic sciences]

Author: Швець Каріна Ігорівна, студентка, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Open topic »

18.10.2022 10:41

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Economic sciences]

Author: Шевців Любов Юліанівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів; Петричкович Ростислав Романович, студент 3-го курсу, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024