3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

06.04.2022 15:24

МУСОРНІ ЗВАЛИЩА ЯК ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС

[3. Technical sciences]

Author: Барсукова Ганна Володимирівна, кандидат технічних наук, ст. викладач, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

23.02.2022 11:38

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

[3. Technical sciences]

Author: Бичковський В.О., кандидат технічних наук, доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

06.04.2022 16:01

ВИКОРИСТАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЄКТУВАННІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

[3. Technical sciences]

Author: Валевська Людмила Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса; Соколовська Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Open topic »

05.04.2022 21:27

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ПОБУДОВИ ДЕРЕВ РІШЕНЬ (ID3, C4.5 ТА CHAID)

[3. Technical sciences]

Author: Голько Надія Андріївна, студентка 1 курсу магістратури, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Open topic »

05.04.2022 22:45

ВПЛИВ СОШНИКІВ НА РОСЛИНИ ПРИ КОНТРОЛЬОВАНІЙ ВОЛОГОСТІ В ҐРУНТІ ТА КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

[3. Technical sciences]

Author: Золотовська Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Open topic »

06.04.2022 21:23

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО МЕТОДУ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗСІЮВАННЯ МОРСЬКОГО ОБ'ЄКТА

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, кафедра управління судном, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

04.04.2022 16:51

ПИТАННЯ РЕСУРСООЩАДЛИВОГО БЕЗКОНСЕРВАНТНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ

[3. Technical sciences]

Author: Корпусенко Дмитро Юрійович, студент, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Науменко Олександра Олександрівна, студентка, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Бабенко Василій Григорович, викладач, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Науменко Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна

Open topic »

04.04.2022 16:00

РОЗПІЗНАВАННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ У МОВЛЕННІ ЛЮДИНИ З ДОПОМОГОЮ МОБІЛІНОГО ПРИСТРОЮ ТА TENSORFLOW

[3. Technical sciences]

Author: Ткачук Микола Юрійович, бакалавр, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці

Open topic »

06.04.2022 14:43

РОЗВИТОК ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ

[3. Technical sciences]

Author: Юрченко Олександр Юрійович, асистент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 19

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024