3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

06.04.2022 15:24

МУСОРНІ ЗВАЛИЩА ЯК ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС

[3. Technical sciences]

Author: Барсукова Ганна Володимирівна, кандидат технічних наук, ст. викладач, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

23.02.2022 11:38

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

[3. Technical sciences]

Author: Бичковський В.О., кандидат технічних наук, доцент, кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Реутська Ю.Ю., кафедра радіотехнічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

06.04.2022 16:01

ВИКОРИСТАННЯ 3D ТЕХНОЛОГІЇ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЄКТУВАННІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

[3. Technical sciences]

Author: Валевська Людмила Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса; Соколовська Олена Григорівна, кандидат технічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Open topic »

05.04.2022 21:27

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ПОБУДОВИ ДЕРЕВ РІШЕНЬ (ID3, C4.5 ТА CHAID)

[3. Technical sciences]

Author: Голько Надія Андріївна, студентка 1 курсу магістратури, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Open topic »

05.04.2022 22:45

ВПЛИВ СОШНИКІВ НА РОСЛИНИ ПРИ КОНТРОЛЬОВАНІЙ ВОЛОГОСТІ В ҐРУНТІ ТА КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

[3. Technical sciences]

Author: Золотовська Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Open topic »

06.04.2022 21:23

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО МЕТОДУ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗСІЮВАННЯ МОРСЬКОГО ОБ'ЄКТА

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, кафедра управління судном, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

04.04.2022 16:51

ПИТАННЯ РЕСУРСООЩАДЛИВОГО БЕЗКОНСЕРВАНТНОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ КОРЕНЕПЛОДІВ

[3. Technical sciences]

Author: Корпусенко Дмитро Юрійович, студент, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Науменко Олександра Олександрівна, студентка, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Бабенко Василій Григорович, викладач, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; Науменко Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна

Open topic »

04.04.2022 16:00

РОЗПІЗНАВАННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ У МОВЛЕННІ ЛЮДИНИ З ДОПОМОГОЮ МОБІЛІНОГО ПРИСТРОЮ ТА TENSORFLOW

[3. Technical sciences]

Author: Ткачук Микола Юрійович, бакалавр, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці

Open topic »

06.04.2022 14:43

РОЗВИТОК ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ

[3. Technical sciences]

Author: Юрченко Олександр Юрійович, асистент, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024