3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.05.2024 13:43

LAMB WAVES IN MULTILAYERED ANISOTROPIC MEDIA

[3. Technical sciences]

Author: Alexander Pysarenko, associate professor, Phd, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Open topic »

13.05.2024 13:34

USE OF ALTERNATIVE HIGH-SILICA RAW MATERIALS IN GLASS PRODUCTION PROCESSES

[3. Technical sciences]

Author: Nataliia Zhdaniuk, PhD (Engin.), National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Mykola Plemyannikov, PhD (Engin.), Docent, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

13.05.2024 17:24

DETERMINATION OF PUBLIC HEALTH STATUS OF THE POPULATION

[3. Technical sciences]

Author: Olena Visotska, Doctor of Technical Sciences, Professor, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv; Andrii Porvan, PhD, Associate professor, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv; Oleksii Kovtun, master's student, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv

Open topic »

15.05.2024 16:47

СТЕНД ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СХЕМОТЕХНІКИ

[3. Technical sciences]

Author: Бинда Андрій Андрійович, студент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

16.05.2024 17:13

МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

[3. Technical sciences]

Author: Гура Володимир Тарасович, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

Open topic »

22.04.2024 22:51

ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ КОМПОНЕНТІВ СКРАПЛЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ

[3. Technical sciences]

Author: Книш Богдан Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Open topic »

15.05.2024 19:26

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДНОВИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Open topic »

14.05.2024 15:04

ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМПЛЕКТУ «НАБІРНЕ ПОЛЕ» У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

[3. Technical sciences]

Author: Кунецький Костянтин Романович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

14.05.2024 15:00

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ «РІЗЬБОВІ З’ЄДНАННЯ»

[3. Technical sciences]

Author: Луцюк Владислав Дмитрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

14.05.2024 14:57

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

[3. Technical sciences]

Author: Малищук Михайло Петрович, студент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Деревянчук Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Open topic »

29.04.2024 18:33

ДОСЛІДЖЕННЯ НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНІСТІ ГАЗОТУРБІНИХ УСТАНОВОК ГАЗОПЕРЕКАЮЧИХ АГРЕГАТІВ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Крупяк Ярослав Тарасович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.04.2024 17:59

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Ткачівський Святослав Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

29.04.2024 18:51

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ПРИ МАКСИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕННЯХ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ

[3. Technical sciences]

Author: Стасюк Роман Богданович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ; Хай Руслан Васильович, аспірант, кафедра транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти в газу, м. Івано-Франківськ

Open topic »

15.05.2024 18:06

АНАЛІЗ ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ДІЇ УДАРНОЇ ХВИЛІ ВИБУХУ

[3. Technical sciences]

Author: Яровий Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Виноградов Віталій Володимирович, кандидат технічних наук, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Альошечкіна Тетяна Миколаївна, старший викладач, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)

Date of conference

12 червня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024