2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

24.10.2023 01:06

IMPORTANCE AND RELEVANCE OF ESG REPORTING DURING THE WAR IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Alina Pavlivna Yaroshyna, Postgraduate of the Department of Accounting and Taxation, Sumy State University, Sumy

Open topic »

09.11.2023 15:23

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF FINANCIAL MONITORING IN UKRAINE

[2. Economic sciences]

Author: Lolita Bieluhina, Master`s student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Open topic »

18.10.2023 19:50

TAX PLANNING IN THE SECURITY OF BUSINESS

[2. Economic sciences]

Author: Tetiana Mykolaivna Kravchenko, Master`s student, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Open topic »

09.11.2023 19:08

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА СПОНСОРУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

[2. Economic sciences]

Author: Бєлугіна Лоліта Дмитрівна, здобувачка магістерського рівня вищої освіти, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

31.10.2023 19:21

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Беба Богдан Олександрович, студент, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

07.11.2023 19:35

ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ КАДРІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Economic sciences]

Author: Гевлич Лариса Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця; Андрощук Маргарита Василівна, магістр, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м.Вінниця

Open topic »

25.10.2023 00:33

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

[2. Economic sciences]

Author: Гельман Валентина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління персоналом та маркетингу, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя; Курченко Микита Михайлович, бакалавр спеціальності економіка, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя

Open topic »

09.11.2023 12:33

ОСОБЛИВОСТІ УМОВ УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

[2. Economic sciences]

Author: Губін Кирил Григорович, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Open topic »

04.11.2023 18:24

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА ПОБУДОВА КОНКУРЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕЮ СУПЕРМАРКЕТІВ «СІЛЬПО»

[2. Economic sciences]

Author: Доброштан Марина Олександрівна, здобувач вищої освіти, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ

Open topic »

10.11.2023 08:11

ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ В ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Ковальчук Владислава Романівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

09.11.2023 15:43

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Козаченко Юлія Сергіївна, магістрантка кафедри туризму та готельно-рестранного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну; Тонких Олексій Григорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-рестранного бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

Open topic »

08.11.2023 21:38

ВПЛИВ ПОСТІЙНИХ ТА ЗМІННИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ

[2. Economic sciences]

Author: Кришан Олексій Федорович, кандидат економічних наук, Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»; Шаповал Людмила Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Придніпровський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Open topic »

08.11.2023 20:17

УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

[2. Economic sciences]

Author: Лінькова Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Open topic »

22.10.2023 18:43

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКІВ

[2. Economic sciences]

Author: Мінченко Ірина Михайлівна, здобувач магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

08.11.2023 11:24

РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Economic sciences]

Author: Михайлишин Василь Васильович, аспірант, Інститут економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024