2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

05.07.2023 23:22

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ

[2. Economic sciences]

Author: Іванюк Ольга Миколаївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Open topic »

04.07.2023 13:17

ГАРМОНІЗАЦІЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

[2. Economic sciences]

Author: Вдовіна Інеса Олексіївна, старший викладач кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Славкова Алла Аркадіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

05.07.2023 23:08

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

[2. Economic sciences]

Author: Гудима Лілія Олегівна, аспірантка, Національна академія управління, м. Київ

Open topic »

01.07.2023 19:06

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

[2. Economic sciences]

Author: Гук О. В., кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Фомюк О. В., студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Open topic »

27.06.2023 08:26

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ВІДНОСИН НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ

[2. Economic sciences]

Author: Дон Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцентка кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

27.06.2023 16:45

РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

[2. Economic sciences]

Author: Ковальчук Вадим Ігорович, студент I курсу магістратури, Вінницький Західноукраїнський національний університет економіки

Open topic »

27.06.2023 08:40

ОЗЕРА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ

[2. Economic sciences]

Author: Ковтуник Інна Іванівна, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Open topic »

04.07.2023 14:08

ЛОГІСТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[2. Economic sciences]

Author: Копосов Олександр Денисович, студент 4 курсу факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Open topic »

21.06.2023 17:13

ВИДИ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ

[2. Economic sciences]

Author: Костенюк Юлія Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Балан Аліна Антонівна, студент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Open topic »

04.07.2023 09:50

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

[2. Economic sciences]

Author: Кравець Марія Дмитрівна, бакалавр, Льотна академія Національного авіаційного університету, Кропивницький

Open topic »

08.07.2023 16:43

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Максименко Жанна Василівна, старший викладач кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

21.06.2023 17:00

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Масалітін Ярослав Анатолійович, студент, Сумський державний університет; Яценко Валерій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет

Open topic »

27.06.2023 16:07

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[2. Economic sciences]

Author: Опалов Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, Поліський національний університет; Москаль Павло Євгенович, студент, Поліський національний університет

Open topic »

01.07.2023 08:33

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[2. Economic sciences]

Author: Паламарчук Яна Анатоліївна, здобувач вищої освіти факультету менеджменту, Льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кропивницький

Open topic »

29.06.2023 19:15

АНАЛІЗ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄС

[2. Economic sciences]

Author: Параца Олександр Олександрович, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024