3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.12.2023 17:09

ASSESSMENT OF THE IMPROVING POSSIBILITIES OF THE EFFICIENCY LEACHATE TREATMENT

[3. Technical sciences]

Author: Mariia Dehtiar, PhD, The Department of Water and Wastewater Engineering, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Open topic »

05.12.2023 16:00

BUILDING INFORMATION MODELING IN THE UKRAINIAN BUILDING SECTOR

[3. Technical sciences]

Author: Mykola Korzachenko, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv; Iryna Prybytko, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv; Bohdan Korzan, Student, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv; Tetiana Korobko, Student, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv

Open topic »

29.11.2023 00:22

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SPECIFIC SPEED COEFFICIENT ON THE COUNTER-ROTOR STAGE

[3. Technical sciences]

Author: Olexandr Kulikov, Post graduade student,Sumy State University, Sumy; Olexandr Ratushnyi, PhD in Engineering Sciences, Teaching Assistant, Sumy State University, Sumy

Open topic »

08.12.2023 18:01

TO THE ISSUE OF PROCESSING NON-METALLIC MINERAL RAW MATERIALS

[3. Technical sciences]

Author: Pavlo Saik, Ph.D., Associate Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine; Vasyl Lozynskyi, Ph.D., Associate Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine; Andrii Adamchuk, Ph.D., Assistant Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Open topic »

29.11.2023 20:32

SPATIAL PLANNING OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE: ESSENCE AND SIGNIFICANCE

[3. Technical sciences]

Author: Serhii Shevchuk, Doctor of Geographic Sciences, Professor, Poltava State Agrarian University, Poltava; Vadym Chuvpylo, PhD in Public Administration, Poltava State Agrarian University, Poltava; Svitlana Gapon, Doctor of Biological Sciences, Professor, Poltava State Agrarian University, Poltava; Svitlana Nahorna, PhD in Agricultural Sciences, Poltava State Agrarian University, Poltava; Roman Kuryshko, Poltava State Agrarian University, Poltava

Open topic »

06.12.2023 12:25

КОМБІНОВАНІ СИСТЕМИ ОБІГРІВУ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ РЕГІОНУ КАРПАТ

[3. Technical sciences]

Author: Іваницький Валентин Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; Марко Євгеній Володимирович, студень, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; Сорочинський Микола Станіславович, студент, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

Open topic »

25.11.2023 20:45

ПІДВИЩЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ГПА

[3. Technical sciences]

Author: Ільченко Борис Самуілович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

27.11.2023 18:08

ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГПА ПРИ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВНОГО ГАЗУ

[3. Technical sciences]

Author: Ільченко Борис Самуілович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

24.11.2023 18:38

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ БАЛАНСОВИХ ВТРАТ ГАЗУ В ГАЗОПРОВОДАХ

[3. Technical sciences]

Author: Ільченко Борис Самуілович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

05.12.2023 22:32

ХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

[3. Technical sciences]

Author: Канц Валентина Василівна, викладач кафедри «Теплоенергетики та технологій машинобудування», Первомайський навчально-науковий інститут Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Первомайськ

Open topic »

05.12.2023 13:41

ОПТИМАЛЬНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ НАВІГАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ НАЯВНОСТІ ЧАСТКОВО ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ПЕРЕШКОДИ ВІД АТМОСФЕРНОГО УТВОРЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

27.11.2023 20:54

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ АНОДОВАНОГО АЛЮМІНІЮ ТА ЙОГО СПЛАВІВ

[3. Technical sciences]

Author: Королік Олександр Олександрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Бик Михайло Володимирович, доцент, кандидат хімічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

08.12.2023 00:07

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ БІРЖ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Лебідь Ірина Георгіївна, кандидат технічних наук, професор, Національний транспортний університет, Київ; Дрига Ілона Олександрівна, студентка, Національний транспортний університет, Київ; Збаращенко Поліна Андріївна, студентка, Національний транспортний університет, Київ; Тарасенко Дар’я Костянтинівна, студентка, Національний транспортний університет, Київ

Open topic »

05.12.2023 15:17

ЗВАРЮВАННЯ ПЛАСТМАС НАГРІТИМ ГАЗОМ

[3. Technical sciences]

Author: Мартинюк Ростислав Тарасович, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Вельган Владислав Васильович, студент кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

18.12.2023 12:37

ВПЛИВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПАЛОГО ЛИСТЯ ТА РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ ОБРОБКИ НА ПРОЦЕС ВСМОКТУВАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Науменко Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро; Ведь Віктор Вікторович, магістр, ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро; Кулініч Максим Анатолійович, магістр, ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро; Корпусенко Дмитро Юрійович, магістрант ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024