3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

07.12.2023 17:09

ASSESSMENT OF THE IMPROVING POSSIBILITIES OF THE EFFICIENCY LEACHATE TREATMENT

[3. Technical sciences]

Author: Mariia Dehtiar, PhD, The Department of Water and Wastewater Engineering, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

Open topic »

05.12.2023 16:00

BUILDING INFORMATION MODELING IN THE UKRAINIAN BUILDING SECTOR

[3. Technical sciences]

Author: Mykola Korzachenko, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv; Iryna Prybytko, PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv; Bohdan Korzan, Student, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv; Tetiana Korobko, Student, Chernihiv Polytechnic National University, Chernihiv

Open topic »

29.11.2023 00:22

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SPECIFIC SPEED COEFFICIENT ON THE COUNTER-ROTOR STAGE

[3. Technical sciences]

Author: Olexandr Kulikov, Post graduade student,Sumy State University, Sumy; Olexandr Ratushnyi, PhD in Engineering Sciences, Teaching Assistant, Sumy State University, Sumy

Open topic »

08.12.2023 18:01

TO THE ISSUE OF PROCESSING NON-METALLIC MINERAL RAW MATERIALS

[3. Technical sciences]

Author: Pavlo Saik, Ph.D., Associate Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine; Vasyl Lozynskyi, Ph.D., Associate Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine; Andrii Adamchuk, Ph.D., Assistant Professor, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

Open topic »

29.11.2023 20:32

SPATIAL PLANNING OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE: ESSENCE AND SIGNIFICANCE

[3. Technical sciences]

Author: Serhii Shevchuk, Doctor of Geographic Sciences, Professor, Poltava State Agrarian University, Poltava; Vadym Chuvpylo, PhD in Public Administration, Poltava State Agrarian University, Poltava; Svitlana Gapon, Doctor of Biological Sciences, Professor, Poltava State Agrarian University, Poltava; Svitlana Nahorna, PhD in Agricultural Sciences, Poltava State Agrarian University, Poltava; Roman Kuryshko, Poltava State Agrarian University, Poltava

Open topic »

06.12.2023 12:25

КОМБІНОВАНІ СИСТЕМИ ОБІГРІВУ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ РЕГІОНУ КАРПАТ

[3. Technical sciences]

Author: Іваницький Валентин Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; Марко Євгеній Володимирович, студень, Ужгородський національний університет, м. Ужгород; Сорочинський Микола Станіславович, студент, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

Open topic »

25.11.2023 20:45

ПІДВИЩЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ГПА

[3. Technical sciences]

Author: Ільченко Борис Самуілович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

27.11.2023 18:08

ОБЛІК ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГПА ПРИ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВНОГО ГАЗУ

[3. Technical sciences]

Author: Ільченко Борис Самуілович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

24.11.2023 18:38

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ АНАЛІЗУ БАЛАНСОВИХ ВТРАТ ГАЗУ В ГАЗОПРОВОДАХ

[3. Technical sciences]

Author: Ільченко Борис Самуілович, доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

05.12.2023 22:32

ХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

[3. Technical sciences]

Author: Канц Валентина Василівна, викладач кафедри «Теплоенергетики та технологій машинобудування», Первомайський навчально-науковий інститут Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Первомайськ

Open topic »

05.12.2023 13:41

ОПТИМАЛЬНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ СИНТЕЗ АЛГОРИТМІВ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ НАВІГАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ НАЯВНОСТІ ЧАСТКОВО ПОЛЯРИЗОВАНОЇ ПЕРЕШКОДИ ВІД АТМОСФЕРНОГО УТВОРЕННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет «Одеська Морська Академія», м.Одеса

Open topic »

27.11.2023 20:54

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ АНОДОВАНОГО АЛЮМІНІЮ ТА ЙОГО СПЛАВІВ

[3. Technical sciences]

Author: Королік Олександр Олександрович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Бик Михайло Володимирович, доцент, кандидат хімічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

08.12.2023 00:07

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ БІРЖ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

[3. Technical sciences]

Author: Лебідь Ірина Георгіївна, кандидат технічних наук, професор, Національний транспортний університет, Київ; Дрига Ілона Олександрівна, студентка, Національний транспортний університет, Київ; Збаращенко Поліна Андріївна, студентка, Національний транспортний університет, Київ; Тарасенко Дар’я Костянтинівна, студентка, Національний транспортний університет, Київ

Open topic »

05.12.2023 15:17

ЗВАРЮВАННЯ ПЛАСТМАС НАГРІТИМ ГАЗОМ

[3. Technical sciences]

Author: Мартинюк Ростислав Тарасович, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Вельган Владислав Васильович, студент кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

18.12.2023 12:37

ВПЛИВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПАЛОГО ЛИСТЯ ТА РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ ОБРОБКИ НА ПРОЦЕС ВСМОКТУВАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Науменко Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро; Ведь Віктор Вікторович, магістр, ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро; Кулініч Максим Анатолійович, магістр, ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро; Корпусенко Дмитро Юрійович, магістрант ДНВЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024