3. Technical sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

3. Technical sciences

06.06.2022 16:11

DYNAMIKA GAZOWA GŁÓWNYCH RUROCIĄGÓW PAROWYCH ELEKTROWNI JĄDROWYCH

[3. Technical sciences]

Author: Bednarska Inna Stanislavivna, doktorantka, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Igor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny, Kijów; Ryndyuk Dmytro Viktorovych, kandydat nauk technicznych, profesor nadzwyczajny, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Igor Sikorsky Kijowski Instytut Politechniczny, Kijów

Open topic »

08.06.2022 15:40

A SIMPLE METHOD FOR MEASURING THE OUTPUT RESISTENCE AND OUTPUT CAPACITANCE A PULSE GENERATOR IN SMALL SIGNAL MODE

[3. Technical sciences]

Author: Bozhko K. M., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Melkumov A. M., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

31.05.2022 23:08

OPERATING MODES OF VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS ACCORDING TO ENERGY EFFICIENCY CRITERIA

[3. Technical sciences]

Author: Gorodetskyi Viktor, associate professor, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Dubovyk Volodymyr, senior lecturer, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Listovshchyk Leonid, associate professor, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Livishchenko Dmytro, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Open topic »

06.06.2022 18:53

WAVE TRANSMISSION WITH TWO WAVE GENERATOR

[3. Technical sciences]

Author: Kotlyar Svitlana Serhiivna, Ph.D., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Open topic »

08.06.2022 15:23

COMPARISON OF REVERSE OSMOSIS AND HYBRID SORPTION-MICROFILTRATION METHOD OF ARSENIC COMPOUNDS REMOVAL

[3. Technical sciences]

Author: Litynska Marta, PhD, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Nosovska Olha, student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Open topic »

06.06.2022 16:47

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВИХ АНАЛІЗАТОРІВ

[3. Technical sciences]

Author: Івасенко Віталій Михайлович, кандидат технічних наук, асистент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м. Київ; Микитенко Максим Леонідович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Open topic »

01.06.2022 00:25

ВИМІРЮВАННЯ СУМИ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА ВИНЯТКОМ МЕТАНУ

[3. Technical sciences]

Author: Івасенко Віталій Михайлович, кандидат технічних наук, асистент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м.Київ; Яремко Володимир Васильович, студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського», м.Київ

Open topic »

07.06.2022 11:14

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

[3. Technical sciences]

Author: Букавин Ірина Володимирівна, студентка, НУ «Львівська політехніка», м. Львів; Півторак Галина Василівна, кандидат технічних наук, НУ «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

06.06.2022 16:38

ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

[3. Technical sciences]

Author: Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м Львів; Моцик Богдан Васильович, студент 3-го курсу, кафедра Автомобільного транспорту, Національного університету "Львівська політехніка", м Львів

Open topic »

06.06.2022 20:06

КЕРУВАННЯ БАГАТОЛАНКОВОЮ КІНЦІВКОЮ РОБОТА

[3. Technical sciences]

Author: Киричук Юрій Володимирович, доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Назаренко Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, асистент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Хазанович Юрій Юрійович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ; Макаров Яків Васильович, аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Open topic »

07.06.2022 19:38

ПОЛЯРИЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ СКЛАДНОГО ОБ'ЄКТА, ЩО СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ СУДНОВИМ РАДІОЛОКАЦІЙНИМ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ

[3. Technical sciences]

Author: Корбан Дмитро Вікторович, кандидат технічних наук, Національний університет «Одеська Морська Академія», м. Одеса

Open topic »

07.06.2022 11:36

ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНО-ФАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ

[3. Technical sciences]

Author: Кропивницький Дмитро Романович, аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ; Кропивницька Віталія Богданівна, кандидат технічних наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ

Open topic »

01.06.2022 19:43

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СПЕЦІАЛЬНІ НЕМЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В СУДНОРЕМОНТІ»

[3. Technical sciences]

Author: Липенков Ігор Вікторович, старший викладач Дунайського Інституту Національного Універсітету «Одеська морська академія»

Open topic »

01.06.2022 19:52

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКРУБЕРУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИПУСКНИХ ГАЗІВ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ НА СУЧАСНИХ МОРСЬКИХ СУДНАХ СВІТОВОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ФЛОТУ

[3. Technical sciences]

Author: Липенков Ігор Вікторович, старший викладач Дунайського Інституту Національного Універсітету «Одеська морська академія»

Open topic »

02.06.2022 21:30

ВПЛИВ ТА РОЗРАХУНОК ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

[3. Technical sciences]

Author: Новак Євгенія Володимирівна, кандидат технічних наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м.Чернівці

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024