2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

11.10.2023 20:44

FINANCIAL SECURITY AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

[2. Economic sciences]

Author: Dmytro Olehovych Sinitsyn, Master's student in the field of Accounting and Taxation, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Open topic »

05.10.2023 16:59

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: НАУКОВІ НАСТАНОВИ

[2. Economic sciences]

Author: Атаєва Олена Алімівна, кандидат економічних наук, доцент, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, м. Бахмут

Open topic »

02.10.2023 19:18

ОСНОВНІ ЕТАПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Гнідаш Марія Олександрівна, здобувач, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

10.10.2023 19:46

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

[2. Economic sciences]

Author: Коваль Любомир Романович, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Зелений Ігор Степанович, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Огірко Богдан Миронович, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

02.10.2023 18:14

ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ: ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ

[2. Economic sciences]

Author: Погорєлова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

Open topic »

10.10.2023 20:11

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Прасолова Світлана Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава; Тимошенко Юлія Олександрівна, магістрант, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава

Open topic »

11.10.2023 22:14

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава; Дрига О. В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)

Date of conference

09 липня 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 89)
12-06-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 90)
09-07-2024