2. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2011

2. Economic sciences

11.10.2023 20:44

FINANCIAL SECURITY AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

[2. Economic sciences]

Author: Dmytro Olehovych Sinitsyn, Master's student in the field of Accounting and Taxation, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

Open topic »

05.10.2023 16:59

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: НАУКОВІ НАСТАНОВИ

[2. Economic sciences]

Author: Атаєва Олена Алімівна, кандидат економічних наук, доцент, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, м. Бахмут

Open topic »

02.10.2023 19:18

ОСНОВНІ ЕТАПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Гнідаш Марія Олександрівна, здобувач, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Open topic »

10.10.2023 19:46

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

[2. Economic sciences]

Author: Коваль Любомир Романович, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Зелений Ігор Степанович, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Огірко Богдан Миронович, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Open topic »

02.10.2023 18:14

ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ: ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ

[2. Economic sciences]

Author: Погорєлова Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

Open topic »

10.10.2023 20:11

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

[2. Economic sciences]

Author: Прасолова Світлана Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава; Тимошенко Юлія Олександрівна, магістрант, Полтавський університет економіки і торгівлі, Полтава

Open topic »

11.10.2023 22:14

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[2. Economic sciences]

Author: Філіна С. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава; Дрига О. В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)

Date of conference

14 травня 2024

Remaining time to start conference 25

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукова спільнота - інтернет конференції

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення

Calendar


Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 85)
15-02-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 86)
13-03-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 87)
11-04-2024

Information society: technological, economic and technical aspects of formation (issue 88)
14-05-2024